1 Chronicles 14

Укрепване на царството

1 a  b  Тирският цар Хирам изпрати пратеници при Давид, каменоделци и дърводелци, и материал от кедрово дърво, за съградят Давидовия дом. 2Давид разбра, че Господ го е избрал за цар над израилтяните и че царството му се издига заради народа Му Израил; 3той си взе още жени в Йерусалим и му се родиха още синове и дъщери. 4Ето имената на онези, които се родиха в Йерусалим: Самус, Совав, Натан, Соломон, 5Евеар, Елисуа, Елфалет, 6Ногах, Нафек, Яфия, 7Елисама, Веелиада и Елифалет.

Война с филистимците

2 Цар. 5:17-25

8 Когато филистимците чуха, че Давид е помазан за цар на целия Израил, те се вдигнаха, за да го пленят. Давид разбра за това и излезе срещу тях. 9И така, филистимците дойдоха и се разположиха в Рефаимската долина. 10А Давид се допита до Бога: „Да изляза ли против филистимците? Ще ги предадеш ли в ръцете ми?“А Господ отговори: „Излез и Аз ще ги предам в ръцете ти!“ 11 c  Филистимците отидоха във Ваал-Перацим и там Давид ги порази. Тогава Давид каза: „Бог помете моите врагове чрез ръката ми като воден порой.“Затова онова място беше наречено Ваал-Перацим. 12Филистимците изоставиха своите идоли и Давид заповяда да ги изгорят.

13 Но филистимците отново нахлуха в долината. 14И Давид пак се допита до Бога, а Той му отговори: „Не излизай право пред тях, а ги заобиколи и ги нападни откъм черниците. 15А когато чуеш шум като стъпки по върховете на черниците, излез на бой, защото Господ ще излезе с теб и ще порази стана на филистимците.“ 16Давид направи така, както Бог му заповяда, и порази филистимския стан от Гаваон чак до Газер. 17А името на Давид се разнесе по всички земи и Господ всели у всички народи страх от него.
Copyright information for BulCont