1 Chronicles 16

1Донесоха Божия ковчег и го поставиха в скинията, която Давид беше направил за него; и принесоха пред Бога всеизгаряния и мирни жертви. 2Когато Давид привърши с всеизгарянията и принасянето на мирни жертви, благослови народа в името Господа. 3И раздаде на всички израилтяни – мъже или жени, по един хляб, по един къс месо и по чаша вино.

Хвалебна песен на Давид

16:8-22Пс. 105:1-15

16:23-33Пс. 96:1-13

16:34-36 – Пс. 106:1,47-48

4 Тогава постави на служба пред ковчега на Господа някои от левитите, за да славят, благодарят и възхваляват Господа, Бога на Израил: 5първи – Асаф, втори – Захария, след това Йеиел, Шемирамот, Йехиил, Мататия, Елиав, Ванея, Овед-Едом и Йеиел – с псалтири и арфи; Асаф трябваше да свири на цимбали, 6а свещениците Ванея и Озиил – постоянно да тръбят с тръби пред ковчега на Божия завет.

7 В онзи ден Давид за първи път нареди чрез Асаф и братята му да славословят Господа, като каза: 8 a  „Славете Господа; призовавайте името Му;
възвестявайте делата Му сред народите;
9 пейте и свирете в Негова възхвала;
разказвайте за всичките Му чудеса;
10 хвалете се с Неговото свято име;
нека се весели сърцето на онези, които търсят Господа;
11 търсете Господа и Неговата сила,
бъдете винаги пред Неговия взор;
12 помнете чудесата, които е извършил,
знаменията Му и наредбите, които е изрекъл;
13 вие, потомци на Неговия служител Израил,
синове на Яков, Негови избраници!
14 Той е Господ, нашият Бог,
Неговите наредби властват над цялата земя.
15 Помнете винаги завета Му,
словото, което отреди за хиляди поколения,
16 b  завета, който сключи с Авраам,
и клетвата, която даде на Исаак
17 и която отреди на Яков за закон
и на Израил за вечен завет
18 c  с думите: „На тебе ще дам ханаанската земя
за ваш наследствен дял.“
19 Тогава те бяха малцина на брой,
шепа пришълци в тази страна,
20 които преминаваха от народ към народ,
от царство в царство,
21 но Той не позволи на никого да им стори зло
и заради тях изобличи царе.
22 d  „Не пакостете на Моите помазаници
и не вършете зло на Моите пророци!“
23 e  Възпявайте Господа, жители на цялата земя,
благовестете от ден на ден спасението Му!
24 Разгласявайте сред езичниците славата Му
и между всички народи чудесата Му!
25 Защото Господ е велик и достоен за прослава,
по-достоен за почит от всички богове.
26 Защото чуждите богове са лъжливи,
а Господ сътвори небесата.
27 Слава и величие Го обгръщат,
сила и радост са около Него.
28 Въздайте на Господа, племена и народи,
въздайте на Господа слава и чест,
29 въздайте на Господа слава на името Му;
вземете дар и идете пред Него,
поклонете се на Господа пред Неговото великолепие и святост!
30 Треперете пред Него, жители на цялата земя,
защото Той основа вселената и тя няма да се поклати.
31 Да се веселят небесата, да тържествува земята
и да говорят между народите: „Господ е цар!“
32 Да бушува морето и всичко, което го обитава,
да се радва полето и всичко, което расте върху него.
33 Да ликуват пред Господа гори и дъбрави,
защото Той идва да съди света.
34 f  Прославяйте Господа,
защото милостта Му е вечна,
35 g  и кажете: „Спаси ни, Боже, Спасителю наш!
Събери ни и ни избави от народите,
за да славим святото Ти име
и да тържествуваме в Твоята слава!“
36 Благословен да бъде Господ, Бог на Израил,
от векове за векове!“

И целият народ каза: „Амин, слава на Господа!“

Служби пред Бога в Йерусалим и в Гаваон

37 И Давид остави Асаф и братята му пред ковчега на Господния завет, за да извършват богослужение според ежедневната служба; 38за стража пред портите остави Овед-Едом, Удитуновия син, и братята му – шестдесет и осем души; сред тях беше и Хоса; 39свещеника Садок и братята му свещеници остави пред Господния дом, който беше на височината при Гаваон, 40за да принасят всеизгаряния на Господа – всяка сутрин и вечер върху жертвеника, така както е написано в закона, който Господ даде на Израил. 41С тях бяха Еман и Идитун, и другите избраници, които бяха назначени поименно и задачата им бе да славят Господа, защото Неговата милост е вечна. 42При Еман и Идитун имаше тръби, цимбали и други инструменти за онези, които трябваше да възхваляват с песните си Бога; а синовете на Идитун постави като стража при портите.

43 h  След това целият народ си тръгна и всеки се прибра у дома си. Отиде си и Давид, за да благослови своя дом.
Copyright information for BulCont