1 Chronicles 18

Победите на Давид

2 Цар. 8:1-14

1 a  След това Давид нападна филистимците, покори ги и превзе от тях Гет и подвластните му околности. 2Той нападна и моавците, те му станаха роби и му плащаха данък.

3 Давид победи и сувския цар Адраазар при Емат, който искаше да укрепи властта си на река Ефрат. 4Давид плени от него хиляда колесници, седем хиляди конници и двадесет хиляди пехотинци. Разруши всички колесници, като остави от тях само сто. 5А когато дамаските сирийци дойдоха, за да помогнат на сувския цар Адраазар, Давид погуби двадесет и две хиляди сирийци. 6Давид остави в Арам и Дамаск стража и сирийците му станаха роби и му плащаха данък. Така Господ помагаше на Давид, каквото и да започнеше. 7Давид плени и златните щитове, които робите на Адраазар носеха, и ги донесе в Йерусалим. 8 b  А от Тивхата и Кун, градове на Адраазар, Давид взе голямо количество мед, от която Соломон направи медния басейн, стълбовете и медните съдове.

9 Когато иматският цар Тоа чу, че Давид е поразил цялата войска на сувския цар Адраазар, 10изпрати сина си Йорам при цар Давид, за да го поздрави и му благодари, че е воювал с Адраазар и го е поразил – понеже Тоа беше във война с Адраазар. Той изпрати и дарове – всякакви съдове от злато, сребро и мед. 11 c  Цар Давид ги посвети на Господа заедно със среброто и златото, което беше отнел от всички народи: идумейци, моавци, амонци, филистимци и амаликитци.

12 d  Саруевият син Авеса също порази осемнадесет хиляди идумейци в Солната долина. 13Давид постави стража и в Идумея и всички идумейци бяха подчинени на Давид. И Господ помагаше на Давид, където и да отидеше той.

Служителите на Давид

2 Цар. 8:15-17

14 e  Така Давид царуваше над цял Израил и раздаваше правосъдие и справедливост на целия си народ. 15Йоав, Саруевият син, беше начело на войската, а Йосафат, Ахилудовият син – летописец, 16Садок, Ахитувовият син, и Авимелех, Авиатаровият син, бяха свещеници, а Суса – писар, 17Ванея, Йодаиевият син, беше начело на хелетейците и фелетейците, а потомците на Давид бяха най-видните на служба при царя.
Copyright information for BulCont