1 Corinthians 10

Предпазване от идолопоклонство

1 a  Братя, искам да знаете, че всичките ни предци бяха под закрилата на облака и всички преминаха през морето, 2и всички, последвали Мойсей, се кръстиха чрез облака и морето, 3 b  и всички ядоха една и съща духовна храна, 4 c  и всички пиха едно и също духовно питие, защото пиеха от духовната скала, която идваше след тях, а скалата беше Христос. 5 d  Но към повечето от тях Бог не беше благосклонен и те загинаха в пустинята. 6 e  Всичко това бяха предобрази за нас, за да не се пристрастяваме към лоши дела, както те се бяха пристрастили. 7 f  Не бъдете идолопоклонници, както някои от тях, за които е писано: „Народът седна да яде и да пие, а после стана да играе.“ 8 g  Нека не блудстваме, както блудстваха някои от тях и в един ден загинаха двадесет и три хиляди. 9 h  Нека не изкушаваме Христос, както някои от тях постъпиха и загинаха от змии. 10 i  Не роптайте, както някои от тях роптаеха и загинаха от ангела изтребител. 11Всички тези неща им се случваха, за да им бъдат знамения, а бяха записани за назидание на нас, които живеем в последните времена. 12 j  Затова, който мисли, че стои здраво, нека гледа да не падне. 13Не ви е постигало друго изкушение освен човешко. Бог обаче, Който спазва обещанията Си, няма да ви остави да бъдете изкушени повече, отколкото можете да понесете, но заедно с изкушението ще ви посочи и изход, за да можете да го понесете.

14 Затова, възлюбени, бягайте от идолослужението! 15Говоря като на разумни хора – вие преценете това, което казвам. 16 k  Чашата на благословението, която благославяме при богослужението, не е ли общение с Христовата кръв? Хлябът, който разчупваме, не е ли общение с Христовото тяло? 17 l  Понеже хлябът е един, едно тяло сме и ние, многото, защото всички се причастяваме от единия хляб. 18 m  Вижте онези, които са израилтяни по плът: тези, които ядат жертвите, не се ли приобщават към жертвеника? 19Нима аз казвам, че идолът е нещо или че идолските жертви са нещо? 20 n  Не, но казвам, че онова, което езичниците
10:20 В някои ръкописи липсва: „езичниците“.
принасят в жертва, принасят го на бесове, а не на Бога; аз обаче не искам вие да се приобщавате към бесовете.
21 p  Не можете да пиете от чашата на Господа и от чашата на бесовете, не можете да участвате в трапезата на Господа и в трапезата на бесовете. 22 q  Или искаме да предизвикаме Господа? Нима сме по-силни от Него?

Свободата на християнина

23 r  Всичко ми е позволено, но не всичко е полезно; всичко ми е позволено, но не всичко служи за съзидание. 24 s  Никой да не търси своята изгода, но всеки да търси полезното за другия. 25 t  Всичко, което се продава в месарницата, яжте, без да разпитвате, за да ви е спокойна съвестта, 26 u  защото е писано: „Земята и всичко, което я изпълва, принадлежат на Господа.“ 27Ако някой от невярващите в Христос ви покани и пожелаете да отидете, яжте всичко, което ви се предложи, без да разпитвате, за да ви е спокойна съвестта. 28Но ако някой ви каже: „Това е идолска жертва“, не яжте заради онзи, който ви е предупредил, и за да е спокойна съвестта ви, макар че Земята и всичко, което я изпълва, принадлежат на Господа
10:28 В някои ръкописи липсва: „макар че Земята и всичко, което я изпълва, принадлежи на Господа“.
.
29Под съвест разбирам не своята, а на другия. Но защо, ще попита някой, моята свобода трябва да бъде съдена от чужда съвест? 30Ако аз по Божията благодат участвам в такава трапеза, защо ме хулят за нещо, за което благодаря на Бога? 31И така, ядете ли или пиете, или нещо друго правите, правете всичко за прослава на Бога! 32Не давайте повод за съблазън нито за юдеи, нито за елини, нито за Божията църква, 33 w  както и аз угаждам на всички във всичко, като не търся своята изгода, а ползата на всички, за да се спасят.
Copyright information for BulCont