1 Corinthians 16

Помощи за християните в Юдея

1 a  b  А колкото до събирането на помощи за вярващите, направете и вие така, както наредих на църквите в Галатия: 2всеки неделен ден всеки един от вас да отделя и скътва у себе си каквото може, за да не бъде събирана помощта, когато дойда. 3А когато пристигна, ще изпратя с писма онези, които вие изберете, да занесат вашия дар в Йерусалим. 4Ако е добре и аз да отида, те ще пътуват с мене.

Планове за пътувания

5 c  Ще дойда при вас, след като мина през Македония, защото пътят ми е през Македония. 6А при вас може да поостана, та дори и да презимувам, така че вие да ми помогнете да продължа нататък, за там, където ще отида. 7Защото не искам сега да ви видя само пътьом, но се надявам да остана известно време при вас, ако Господ позволи. 8 d  А в Ефес ще остана до Петдесетница, 9 e  защото за мене се разкри голямо поле за дейност, а противниците са много.

10 f  Ако пък дойде Тимотей, гледайте да не го обезкуражи нещо сред вас, защото той върши делото на Господа, както и аз – 11да не се проявява незачитане към него. Изпратете го с мир да дойде при мене, защото го очаквам заедно с братята. 12 g  А за брат Аполос – много го молих да дойде с братята при вас, но навярно не е била Божията воля да дойде сега, а ще дойде, когато има възможност.

Последни наставления и поздрав

13 Бъдете бодри, стойте здраво във вярата, бъдете смели, бъдете твърди. 14Всичко у вас да става с любов.

15 h  Моля ви още, братя: вие познавате семейството на Стефана̀с – то даде първия плод в Ахая и посвети себе си в служба на вярващите. 16 i  Подчинявайте се и вие на такива и на всеки, който спомага и се труди. 17Радвам се, че дойдоха Стефана̀с, Фортунат и Ахаик, защото те запълниха [липсата ви. 18Те] ободриха моя дух и вашия. Почитайте такива хора.

19 j  Поздравяват ви църквите в Мала Азия, много поздрави в името на Господа от Акила и Прискила заедно с домашната им църква. 20 k  Поздравяват ви всички братя. Поздравете се един друг със свята целувка.

21 l  Собственоръчен поздрав от мене, Павел. 22Който не обича Господ Иисус Христос
16:22 В някои ръкописи лисва: „Иисус Христос“.
, да бъде проклет
16:22 Гр. анатема – проклятие, отлъчване.
. Ела, Господи!
16:22 Гр. мараната (арамейски израз). Друг възможен превод: „Господ дойде“.
23 p  Благодатта на Господ Иисус Христос
16:23 В някои ръкописи липсва: „Христос“.
да бъде с вас
24и любовта ми – с всички вас в името на Иисус Христос. Амин
16:24 В някои ръкописи липсва: „Амин“.
.
Copyright information for BulCont