1 Corinthians 2

Проповед с дух и сила

1 a  И аз, братя, когато дойдох при вас, дойдох да ви известя свидетелството
2:1 В някои ръкописи: „тайната“.
за Бога не с възвишено слово или мъдрост,
2 c  защото смятах, че сред вас не трябва да мисля за друго освен за Иисус Христос, и то Разпънатия. 3 d  Затова бях при вас немощен, в страх и голям трепет 4 e  и словото ми, и проповедта ми бяха не в убедителни думи на човешка
2:4 В някои ръкописи липсва: „човешка“.
мъдрост, а в проява на дух и сила,
5за да се крепи вярата ви не на човешка мъдрост, а на Божията сила.

Откриване на Божията мъдрост чрез Светия Дух

6 Ние възвестяваме мъдрост между съвършените, но не мъдрост, която принадлежи на този свят, нито на властниците в този свят, които си отиват. 7Ние възвестяваме тайната и съкровена Божия мъдрост – която Бог е определил предвечно за наша слава и 8която никой от властниците на този свят не е познал; защото, ако бяха я познали, не биха разпънали Господа на славата. 9 g  Но, както е писано, „око не е виждало, ухо не е чувало и на човек на ум не е идвало това, което Бог е приготвил за онези, които Го обичат.“

10 А на нас Бог откри това чрез Своя
2:10 В някои ръкописи липсва: „Своя“.
Дух, защото Духът прониква във всичко, дори и в Божиите дълбини.
11Та кой от хората знае какво има у човека освен духа на човека, който е у него? Също така никой не знае какво има у Бога освен Божия Дух. 12Но ние получихме не духа на този свят, а Духа, Който идва от Бога, за да узнаем това, което ни е дарено от Бога. 13Това и проповядваме с думи, научени не от човешка мъдрост, а научени от Светия
2:13 В някои ръкописи липсва: „Светия“.
Дух, като изясняваме духовните неща на духовните хора.
14Но плътският човек не възприема онова, което е от Божия Дух. За него тези неща са безумие и той не може да ги проумее, понеже те се разбират духовно. 15А духовният човек разбира всичко, него обаче никой не го разбира. 16 j  Защото кой е разбрал ума на Господа, че да Му дава съвети? А ние имаме Христов ум.
Copyright information for BulCont