1 Corinthians 4

Примерът на апостолите

1 Така че нека всеки да ни смята за служители на Христос и разпоредници с Божиите тайни. 2А онова, което се иска от разпоредниците, е всеки от тях да се окаже верен. 3Колкото до мене, не е важно дали ще ме съдите вие или човешки съд; дори и аз не съдя себе си, 4 a  защото не се чувствам виновен за нищо. Но с това не се оправдавам – Господ е, Който ще ме съди. 5 b  Затова не съдете за нищо преждевременно, докато не дойде Господ, Който ще извади наяве тайните на мрака и ще разкрие вътрешните ни помисли. Тогава всеки ще получи похвалата си от Бога.

6 Тези неща, братя, отнесох към себе си и към Аполос заради вас, за да се научите от нас да не мъдрувате
4:6 В някои ръкописи липсва: „мъдрувате“.
повече от онова, което е написано, и да не се гордеете един с един учител, друг – с друг.
7Наистина, кой ти е дал някакво предимство? И притежаваш ли нещо, което да не си получил? Ако пък си получил, защо се хвалиш, сякаш не си получавал? 8Вече сте заситени, вече се обогатихте, възцарихте се без нас. Де да бяхте се възцарили, за да царуваме и ние заедно с вас! 9Защото мисля, че Бог е поставил нас, апостолите, на последно място като осъдени на смърт
4:9 Т.е. да умрем сред гладиаторите или зверовете на арената. В процесията към амфитеатъра осъдените на смърт вървели последни.
, понеже станахме зрелище за света – за ангелите и за хората.
10Ние сме безумни заради Христос, а вие сте мъдри чрез Христос; ние сме немощни, а вие – силни; вие сте славни, а ние – безчестни. 11 e  Дори и досега гладуваме и жадуваме, ходим дрипави, бият ни, скитаме се бездомни 12 f  и работим, за да се прехранваме сами. Когато ни подиграват, ние ги благославяме, гонят ли ни – търпим, 13 g  хулят ли ни – отнасяме се кротко. Станахме като измет за света – и досега всички ни имат за отрепки.

14 h  Не ви пиша тези неща, за да се срамувате, а ви наставлявам като мои скъпи деца. 15 i  Защото дори и да имате безброй наставници във вярата в Христос, нямате много бащи, защото аз ви родих за Иисус Христос чрез благовестието. 16 j  Затова ви моля, подражавайте ми, както аз – на Христос
4:16 В някои ръкописи липсва: „както аз – на Христос“.
.
17 l  По тази причина изпратих при вас Тимотей, който е мое обично и вярно в името на Господа дете; той ще ви припомни моите напътствия за вярата в Христос, както аз уча навсякъде, във всяка църква. 18Някои са се възгордели, мислейки, че няма да дойда при вас. 19Ще дойда скоро при вас, ако Господ пожелае, и ще изпитам не думите, а силата на онези, които са се възгордели. 20Защото Божието царство не е в думите, а в силата. 21Какво искате? С пръчка ли да дойда при вас или с обич и доброта?
Copyright information for BulCont