1 Corinthians 6

Християните и езическите съдилища

1 Нима си позволява някой от вас, когато има спор с някого от вярващите, да се съди пред нечестивците, а не пред вярващите? 2 a  Не знаете ли, че вярващите ще съдят света? А ако светът бъде съден от вас, нима вие сте недостойни да отсъждате в най-дребни спорове? 3 b  Не знаете ли, че ангели ще съдим? А какво остава до житейските неща! 4Ако обаче имате съд за житейски неща, поставяйте
6:4 Или: поставяте ли.
за съдии тези, които са незначителни в църквата.
5Това ви го казвам, за да се засрамите. Толкова ли няма сред вас някой мъдър човек, който да може да отсъжда между братята си, 6 d  а брат с брат се съдят, и то пред неверници! 7Дори само това, че имате съдебни дела помежду си, е вече голям недостатък за вас. Защо по-добре не понесете неправдата? Защо не предпочетете да сте ощетени? 8Но вие сами онеправдавате и ощетявате, и то братя! 9 e  f  Или не знаете, че неправедници няма да наследят Божието царство? Не се заблуждавайте: нито блудници, нито идолопоклонници, нито прелюбодейци, нито извратени, нито хомосексуалисти, 10нито крадци, нито користолюбци, нито пияници, нито хулители, нито грабители ще наследят Божието царство. 11А такива бяха някои от вас. Но се умихте, бяхте осветени и оправдани в името на нашия
6:11 В някои ръкописи липсва: „нашия“.
Господ Иисус Христос и чрез Духа на нашия Бог.

Призив за нравствена чистота

12 h  Всичко ми е позволено, но не всичко е полезно; всичко ми е позволено, но аз няма да допусна нищо да ме завладее. 13 i  Храната е за корема и коремът – за храната, но Бог ще премахне и едното, и другото. Тялото обаче не е за блудство, а за Господ, и Господ – за тялото. 14 j  А Бог, Който възкреси и Господ, ще възкреси и нас чрез Своята сила. 15 k  Не знаете ли, че вашите тела са части от тялото на Христос? Да взема ли тогава частите от тялото на Христос и да ги направя части на блудница? Никога такова нещо! 16 l  Нима не знаете, че онзи, който се съединява с блудница, става едно тяло с нея? Защото Писанието казва: „Двамата ще бъдат една плът.“ 17А който се свързва с Господ, е един дух с Него. 18Избягвайте блудството! Всеки грях, който върши човек, е извън тялото, а който блудства, греши срещу собственото си тяло. 19 m  Или не знаете, че тялото ви е храм на Светия Дух, Който живее у вас и Когото сте получили от Бога? Така че вие не принадлежите на себе си, 20 n  защото сте скъпо купени. Затова прославете Бога с телата си и с душите си, които са Божии
6:20 В някои ръкописи липсва: „и с душите си, които са Божии“.
.
Copyright information for BulCont