1 John 2

1Дечица мои, пиша ви това, за да не съгрешавате. Но ако някой съгреши, имаме Иисус Христос Праведника за ходатай пред Отца. 2 a  И Той е изкупление за нашите грехове; и не само за нашите, но и за греховете на целия свят.

Втора предпоставка: спазване на заповедите, особено на тази за любовта

3 b  По това узнаваме, че сме Го познали – че спазваме Неговите заповеди. 4 c  Който казва: „Познавам Го“, но не спазва заповедите Му, той е лъжец и истината не е у него. 5 d  А който спазва словото Му, у него Божията любов наистина е достигнала пълнота. По това узнаваме, че сме в Него. 6 e  Който казва, че пребъдва в Него, длъжен е да постъпва така, както Той е постъпвал.

7 f  Възлюбени, заповедта, която ви пиша, не е нова, а стара заповед, която имахте отначало. Старата заповед е словото, което чухте отначало
2:7 В някои ръкописи липсва: „отначало“.
.
8 h  Но все пак ви пиша нова заповед – онова, което е истинно и се разкрива чрез Него и чрез вас, защото тъмнината преминава и истинската светлина вече свети. 9Който казва, че е в светлината, а мрази брат си, той още е в тъмнината. 10Който обича брат си, пребъдва в светлината и в него няма съблазън. 11 i  А който мрази брат си, той е в тъмнината, ходи в тъмнината и не знае накъде отива, защото тъмнината е заслепила очите му.

Отново за първата предпоставка: скъсване с греха

12 Пиша ви, дечица, защото греховете ви са простени заради Него. 13 j  Пиша ви, бащи, защото познахте Онзи, Който съществуваше в началото. Пиша ви, младежи, защото победихте лукавия. Пиша ви, деца, защото познахте Отца. 14Писах ви, бащи, защото познахте Онзи, Който съществуваше в началото. Писах ви, младежи, защото сте силни и Божието слово пребъдва у вас, и вие победихте лукавия.

15 k  Не обичайте света, нито това, което е в света. Ако някой обича света, Божията любов не е у него. 16 l  Защото всичко, което е в света – желанията на плътта, похотта на очите и надменността в живота, не е от Отца, а от този свят. 17 m  И светът преминава със своите страсти, а който изпълнява Божията воля, пребъдва за вечни времена.

Трета предпоставка: предпазване от антихристи

18 n  Дечица, идва краят и сте чули, че антрихристът идва; ето сега са се появили много антихристи и от това познаваме, че идва краят. 19 o  Те излязоха от нас, но не бяха наши, защото, ако бяха наши, щяха да останат с нас. Те обаче излязоха, за да стане ясно, че всички те не са наши. 20Той, Светият, ви помаза и вие знаете всичко. 21Аз ви писах, не защото не знаете истината, а защото я знаете и защото никоя лъжа не идва от истината.

22 Кой е лъжец, ако не онзи, който отрича, че Иисус е Христос? Антихристът е този, който отрича Отца и Сина. 23 p  q  Всеки, който отрича Сина, отрича и Отца, а който изповядва Сина, изповядва и Отца. 24И така, нека пребъдва у вас това, което чухте от началото. Ако това, което чухте от началото, пребъде у вас, то и вие ще пребъдете в Сина и в Отца. 25И това е обещанието, което Сам Христос ни даде – вечният живот.

26 Това ви написах заради онези, които ви въвеждат в заблуждение. 27 r  А помазването, което вие получихте от Него, пребъдва у вас и нямате нужда да ви учи някой, понеже самото помазване ви учи на всичко и е истинно и нелъжовно. Затова пребъдвайте в Него, както ви е научило.

28 И тъй, дечица, пребъдвайте в Него, така че когато се яви, да имаме смелост и да не бъдем посрамени от Него при пришествието Му. 29Щом знаете, че Той е праведен, знайте и това, че всеки, който върши правда, е роден от Него.
Copyright information for BulCont