1 Kings 17

Дела и чудеса на пророк Илия

1 a  И пророк Илия Тесвитец, който беше от галаадските жители, каза на Ахав: „Жив е Господ, Бог Израилев, на Когото служа, няма да има роса, нито дъжд през тези години освен по моя дума.“ 2И Господ отправи слово към него: 3„Замини оттук, като вървиш на изток, и се скрий при потока Херит, който е срещу Йордан. 4Ще пиеш от потока, а на враните заповядах да те хранят там.“ 5Той тръгна и направи според словото на Господа – отиде и остана при потока Херит, който е срещу Йордан. 6 b  Враните му донасяха хляб и месо вечер и пиеше вода от потока. 7А след известно време потокът пресъхна, защото нямаше дъжд.

8 c  И Господ отправи слово към него: 9 d  „Стани, тръгни за Сарепта Сидонска и там живей. Аз заповядах там на една жена вдовица да те храни.“ 10И той стана и тръгна за Сарепта. Когато дойде при градските порти, ето там имаше една вдовица, която събираше дърва. Той я извика, казвайки: „Донеси ми малко вода в съд да пия.“ 11Тя отиде, за да вземе, а той извика към нея: „Донеси ми и къс хляб в ръката си.“ 12А тя отговори: „Жив е Господ, твоят Бог, нямам никакъв изпечен хляб освен шепа брашно в делвата и малко маслиново масло в гърненцето. Аз ще взема две дръвчета, ще отида и ще приготвя за себе си и за сина ми. Ще го изядем и ще умрем.“ 13А Илия ѝ каза: „Не се бой. Иди в дома си и направи, както казах, но по-напред ми омеси малка прясна питка от това, което имаш, и ми я донеси, а после направи за себе си и за сина си, 14защото така казва Господ, Израилевият Бог: „Делвата с брашното няма да се свърши, нито маслиновото масло в гърненцето ще намалява до деня, в който Господ ще даде дъжд в страната“.“ 15Тя стана и направи, както ѝ каза Илия – и тя, и той, и домът ѝ се изхранваха много дни. 16Брашното в делвата не се свършваше и маслиновото масло в гърненцето не намаляваше според словото, което Господ изрече чрез Илия.

17 e  След това се разболя синът на тази жена, домакинята, и болестта му беше толкова тежка, че той почти престана да диша. 18Тогава тя попита Илия: „Какво общо имаш с мене, Божий човече? Дошъл си да ми припомниш греховете и да умъртвиш сина ми ли?“ 19А той ѝ отвърна: „Дай ми сина си!“И като го взе от ръцете ѝ, отнесе го в горницата, където живееше, и го сложи на леглото си. 20Тогава викна към Господа: „Господи, Боже мой, ще направиш ли зло на вдовицата, при която пребивавам, като погубиш сина ѝ?“ 21 f  После се наведе три пъти върху детето и се обърна към Господа, казвайки: „Господи, Боже мой, нека животът на това дете се върне у него!“ 22И Господ се вслуша в гласа на Илия, върна живота на момчето у него и то оживя. 23 g  Илия взе момчето, свали го от горницата в дома и го даде на майка му. Тогава Илия каза: „Погледни, синът ти е жив.“ 24А жената каза на Илия: „Сега вече узнах, че си Божий човек и че словото Господне в твоите уста е истинско.“
Copyright information for BulCont