1 Kings 10

Савската царица

2 Лет. 9:1-12

1 a  b  Савската царица, като чу за славата на Соломон в името на Господа, дойде да го подложи на изпитание с трудни въпроси. 2Тя пристигна в Йерусалим с много голямо богатство: камили, натоварени с благоухания, с твърде много злато и скъпоценни камъни. Тя дойде при Соломон и разговаря с него за всичко, което ѝ беше на сърцето. 3Соломон ѝ обясни всички нейни въпроси и нямаше нищо непознато за царя, което да не ѝ обясни. 4Когато Савската царица видя цялата мъдрост на Соломон и двореца, който беше построил, 5и ястията на трапезата му, и жилището на служителите му, и държането на служителите, и облеклото им, и виночерпците, и всеизгарянията, които той принасяше в храма, тя се удиви. 6И каза на царя: „Истина е, което чух в моята страна за твоите дела и за мъдростта ти. 7Но докато не дойдох и не видях с очите си, аз не вярвах на казаното. А ето че и половината не ми е било казано; ти имаш повече мъдрост и богатство, отколкото съм слушала. 8Блажени са твоите хора, блажени са твоите служители, които винаги стоят пред тебе и слушат мъдростта ти. 9Благословен да бъде Господ, твоят Бог, Който има благоволение към тебе да те постави на Израилевия престол! Понеже Господ е възлюбил Израил за вечни времена, затова те е поставил за цар, за да раздаваш съд и правосъдие.“ 10Тогава тя даде на царя сто и двадесет таланта злато от Офир, твърде много ароматни растения и скъпоценни камъни. Нямаше вече такова изобилие от аромати, каквото Савската царица даде на Соломон.

11 И Хирамовите кораби, които носеха злато от Офир, докараха голямо множество сандалово дърво и скъпоценни камъни. 12Царят направи от това дърво перила в Господния храм и в царския дворец, също и арфи и псалтири за певците. Такова сандалово дърво не беше донасяно и не беше виждано до този ден. 13А цар Соломон даде на Савската царица всичко, което тя пожела, без да се брои онова, което цар Соломон ѝ подари лично. И тя се върна със служителите си в своята страна – тя и всичките ѝ служители.

Соломоновото богатство

2 Лет. 1:14-17

14 c  d  Златото, което Соломон придобиваше всяка година, тежеше шестстотин шестдесет и шест таланта 15освен онова, което се получаваше от разните продавачи на стока, от търговците, които внасяха стока, от всички арабски царе и от областните управители. 16И цар Соломон направи двеста големи щита от ковано злато – за всеки щит бяха изразходвани по шестстотин сикли злато, 17 e  и триста малки щита от ковано злато – за един щит бяха изразходвани по три мини злато. Тогава царят ги постави в двореца, наречен Ливанска гора. 18Царят направи и голям престол от слонова кост и го обкова с чисто злато. 19Престолът имаше шест стъпала, а отзад горната част на престола беше закръглена и имаше облегалки от двете страни на седалището, а до облегалките бяха поставени два лъва; 20и върху шестте стъпала бяха поставени дванадесет лъва от двете страни. Подобно нещо не е имало в никое царство. 21И всичките съдове за пиене на цар Соломон бяха златни и всичките съдове в двореца Ливанска гора бяха от чисто злато – нищо нямаше от сребро, тъй като в дните на Соломон среброто се смяташе за нищо, 22защото царят имаше таршишки презморски кораби заедно с корабите на Хирам. Веднъж на три години таршишките кораби идваха и докарваха злато и сребро, слонова кост, маймуни и пауни.

23 Така цар Соломон надминаваше всички царе по земята по богатство и мъдрост. 24И всички царе по земята търсеха Соломон, за да чуят мъдростта му, която Бог бе вложил в сърцето му. 25Всяка година всеки от тях му поднасяше съответен дар: сребърни и златни съдове, облекла, оръжие и благоухания, коне и мулета.

26 f  g  Соломон събра колесници и конници – имаше хиляда и четиристотин колесници и дванадесет хиляди конници, които бяха настанени по градовете за колесниците и при царя в Йерусалим
10:26 В Септуагинта е добавено: „Той владееше над всички царства – от реката Ефрат до филистимската земя и до пределите на Египет“.
.
27 i  И царят направи
10:27 В Септуагинта е добавено: „златото ѝ“.
среброто в Йерусалим равноценно с обикновените камъни, а кедрите поради тяхното множество – равноценни със смоковниците по Шефела.
28От Египет и Кува докарваха конете за цар Соломон. Царските търговци ги купуваха от Кува на стада. 29Една колесница, купена и изнесена от Египет, струваше шестстотин сикли сребро, а всеки кон – сто и петдесет. По същия начин те лично изнасяха за всичките хетейски и арамейски царе.
Copyright information for BulCont