1 Kings 11

Падението и смъртта на Соломон

2 Лет. 9:29-31

1 a  Освен фараоновата дъщеря цар Соломон залюби много чужденки: моавки, амонки, едомки, сидонки и хетейки – 2 b  от народите, за които Господ беше казал на израилтяните: „Не влизайте при тях и те да не влизат при вас, за да не привлекат сърцата ви към боговете си.“Към тях Соломон се привърза с любовта си. 3Той имаше седемстотин жени и триста наложници; и неговите жени развратиха сърцето му. 4Защото, когато Соломон остаря, неговите жени отклониха сърцето му към други богове и сърцето му не беше напълно предано на неговия Господ Бог, както сърцето на неговия баща Давид. 5Соломон служеше на сидонското божество Астарта и на амонската мерзост Милком. 6Така Соломон извърши зло пред очите на Господа и не следваше напълно Господа, както неговият баща Давид. 7 c  Тогава Соломон издигна високо място на моавската гнусота Хамос, на планината, която е срещу Йерусалим, и на амонската мерзост Молох. 8Това той направи за всичките си жени чужденки, които кадяха и принасяха жертви на своите богове.

9 И Господ се разгневи на Соломон, задето отклони сърцето си от Господа, Израилевия Бог, Който два пъти му се бе явявал 10и му беше заповядал да не следва други богове. Но той не спази това, което Господ му беше заповядал. 11Затова Господ каза на Соломон: „Понеже това се върши у тебе и не спази Моя завет и Моите наредби, които ти заповядах, Аз непременно ще изтръгна от тебе царството ти и ще го дам на твой служител. 12Но Аз няма да направя това през твоите дни заради твоя баща Давид, но ще го откъсна от ръката на твоя син; 13само че цялото ти царство няма да изтръгна; едно племе ще дам на твоя син заради Моя служител Давид и заради Йерусалим, който Аз избрах.“

14 И Господ издигна за противник на Соломон едомеца Адад, който беше от едомския царски род. 15По-рано, когато Давид беше в Едом и военачалникът Йоав дойде да погребе убитите, тъй като беше избил всяко мъжко в Едом 16– защото Йоав и всички израилтяни престояха шест месеца там, докато бъде изтребен всеки от мъжки пол в Едом, – 17Адад с няколко едомци от служителите на баща му избяга в Египет, а Адад беше младеж. 18Те тръгнаха от Мадиам, отидоха във Фаран и като взеха със себе си мъже водачи от Фаран, потеглиха и стигнаха в Египет при фараона, египетския цар. Той му даде дом и му определи издръжка, и му даде земя. 19Адад се ползваше с голямо благоволение пред фараона и той му даде за жена своя балдъза, сестра на царицата Тахпенес. 20Сестрата на Тахпенес му роди син Генуват, когото Тахпенес възпитаваше във фараоновия дом; и Генуват живееше във фараоновия дом с фараоновите синове. 21Когато Адад чу, че Давид е заспал при предците си и че военачалникът Йоав е умрял, каза на фараона: „Пусни ме да отида в своята страна.“ 22Фараонът го попита: „Нима си лишен от нещо при мене, че желаеш да отидеш в страната си?“А той отговори: „Не, но ме пусни.“

23 d  Бог издигна против Соломон и друг противник, Разон, син на Елиада, който беше избягал от господаря си Адраазар, сувски цар. 24И след като Давид разби сувците, Разон събра около себе си мъже и стана вожд на група от мародери. Те отидоха в Дамаск, заселиха се там и той стана цар на Дамаск. 25Той беше противник на Израил през всичките дни на Соломон. Освен че Адад пакостеше, и той вредеше на Израил и стана арамейски цар.

26 Също Йеровоам, син на Нават, ефремец от Цареда – майка му беше вдовица и се казваше Церуа, – служител на Соломон, и той вдигна ръка против царя. 27 e  И ето причината, поради която той вдигна ръка против царя: Соломон строеше Мило и поправяше повредите в Давидовия град. 28Соломон, като забеляза Йеровоам, мъж юначен, че този млад човек умее да работи, го постави за надзорник на работниците от Йосифовото племе, които си отбиваха повинността. 29В това време се случи, че Йеровоам излезе от Йерусалим. По пътя го срещна пророк Ахия, силомец, облечен в нова дреха. И двамата бяха сами на полето. 30Тогава Ахия сграбчи новата дреха, която беше на него, раздра я на дванадесет части 31и каза на Йеровоам: „Вземи си десет части, защото така говори Господ, Бог Израилев: „Ето аз изтръгвам царството от Соломоновите ръце и ти давам десет племена. 32А едно племе ще остане на него заради служителя Ми Давид и заради град Йерусалим, който избрах измежду всички Израилеви племена. 33Това ще стане, защото Ме изоставиха и се покланят на сидонската богиня Астарта, на бога на моавците Хамос и на бога на амонците Милком, и не вървят по Моите пътища, за да вършат онова, което е угодно пред очите Ми, и да спазват Моите наредби и заповедите Ми, както неговият баща Давид. 34Аз още не отнемам цялото царство от ръцете му, но ще го оставя да владее през всички дни на живота си заради служителя Си Давид, когото избрах, който спазваше Моите заповеди и наредби. 35Обаче ще отнема царството от ръката на сина му и десет племена от него ще дам на тебе, 36 f  а на сина му ще дам едно племе, така че да има светилник на Давид, Моя служител, във всички дни пред Мене в град Йерусалим, който си избрах, за пребъдва там името Ми. 37А тебе ще взема и ще владееш над всичко, което пожелае душата ти, и ще бъдеш цар над Израил. 38И ако спазваш всичко, което ти заповядвам, и вървиш по Моите пътища, и вършиш угодното пред очите Ми, като спазваш Моите наредби и заповеди, както правеше Моят служител Давид, Аз ще бъда с тебе и ще ти въздигна крепък дом, какъвто създадох на Давид, и ще ти дам Израил; 39и ще унижа Давидовото потомство с това, но не завинаги“.“ 40Затова Соломон искаше да убие Йеровоам, но Йеровоам стана и избяга в Египет при Сусаким, египетския цар, и остана в Египет до Соломоновата смърт.

41 g  Останалите дела на Соломон и всичко, което той извърши, и мъдростта му са описани в Книгата за Соломоновите дела. 42Времето на Соломоновото царуване в Йерусалим над цял Израил беше четиридесет години. 43И Соломон почина при предците си и беше погребан в града на баща си Давид, а вместо него се възцари синът му Ровоам.
Copyright information for BulCont