1 Kings 14

Залез на династията на Йеровоам

1 В онова време Йеровоамовият син Авия се разболя. 2 a  И Йеровоам каза на жена си: „Стани, преоблечи се, за да не те познаят, че си Йеровоамовата жена, и иди в Силом. Там е пророк Ахия. Той ми предсказа, че ще бъда цар на този народ. 3Вземи със себе си
14:3 В Септуагинта е добавено: „за Божия човек“.
десет хляба, сладки и гърне мед и иди при него. Той ще ти каже какво ще стане с момчето.“
4Йеровоамовата жена така и направи. Тя стана, отиде в Силом и в Ахиевия дом. Ахия вече не можеше да вижда, защото очите му бяха отслабнали от старост. 5А Господ каза на Ахия: „Ето Йеровоамовата жена идва да се допита до тебе за сина си, понеже е болен. Кажи ѝ това и това. Тя ще влезе преоблечена.“

6 Когато Йеровоамовата жена влезе през вратата, Ахия чу шума от краката ѝ и попита: „Защо трябваше да се преобличаш? Изпратена ми е за тебе лоша вест. 7Иди кажи на Йеровоам: „Така казва Господ, Израилевият Бог: „Аз те прославих сред народа, поставих те за вожд над израилтяните, 8изтръгнах царството от Давидовия дом и го дадох на тебе, но ти не си като Моя служител Давид, който спазваше заповедите Ми и който Ме следваше от все сърце, като вършеше само угодното пред очите Ми. 9 c  Но ти постъпваше по-лошо от всички, които бяха преди тебе, и си направи други богове и идоли, и Ме огорчи, и Ми обърна гръб. 10 d  Затова Аз ще изпратя бедствия върху Йеровоамовия дом и ще изтребя всичко Йеровоамово, дори което е затворено и изоставено в Израил, и ще измета Йеровоамовия дом, както се измита смет; 11 e  който от Йеровоамовия дом умре в града, него псетата ще го изядат, а който умре на полето, него птиците ще го изкълват“– така каза Господ.

12 А ти стани, иди в дома си и щом влезеш в града, детето ще умре. 13Всички израилтяни ще го оплачат и ще го погребат, защото само то от Йеровоамовия дом ще влезе в гробница, понеже у него се намери нещо добро пред Господа, Израилевия Бог. 14А Господ ще издигне цар на Израил, който ще изтреби Йеровоамовия дом в онзи ден. Но какво говоря? Още днес! 15И Господ ще порази Израил като тръстика, която се люшка във вода, и ще пропъди израилтяните от тази добра земя, която е дал на предците им, и ще ги разпилее отвъд реката Ефрат, понеже си направиха ашери и разгневиха Господ. 16И Той ще отхвърли Израил поради греховете, с които Йеровоам съгреши и с които въведе Израил в грях“.“

17 Тогава Йеровоамовата жена стана, тръгна и отиде в Тирца. И щом прекрачи прага на дома, детето умря. 18Целият Израил го оплака и го погреба според словото, което Господ изговори чрез служителя Си, пророк Ахия. 19А останалите дела на Йеровоам – как е воювал и как е царувал – те са записани в летописите на израилските царе. 20Времето, през което Йеровоам беше царувал, беше двадесет и две години. И той почина с предците си и вместо него се възцари неговият син Надав.

История на разделеното царство

( 14:21-22:54 )

юдейските царе Ровоам, Авия, Аса, Надав, Вааса, Ила, Замврий и Амврий

14:21,25-31 – 2 Лет. 12:9-16

21 f  g  Соломоновият син Ровоам царуваше в Юдея. Ровоам беше на четиридесет и една години, когато стана цар, и царува седемнадесет години в Йерусалим – в града, който Господ избра измежду всички Израилеви племена, за да пребъдва там името Му. А името на неговата майка, амонка, беше Наама. 22Юдеите вършеха зло пред очите на Господа и Го огорчаваха повече, отколкото техните предци, с греховете си, които бяха сторили. 23 h  Те си изградиха високи места, каменни стълбове и ашери на всеки висок хълм и под всяко зелено дърво. 24 i  В тази страна имаше и блудници при ашерите, които вършеха всички мерзости на народите, които Господ беше прогонил пред лицето на израилтяните.

25И в петата година на Ровоамовото царуване египетският цар Сусаким тръгна против Йерусалим, 26 j  отнесе съкровищата на Господния храм и съкровищата на царския дворец, отнесе и всичките златни щитове, които Соломон беше направил. 27Тогава вместо тях цар Ровоам направи бронзови щитове и ги повери в ръцете на началниците на телохранителите, които пазеха входа на царския дворец. 28И когато царят влизаше в Господния храм, телохранителите ги носеха, а след това ги отнасяха в сградата на телохранителите.

29Останалите дела на Ровоам и всичко, което е извършил, са записани в летописите на юдейските царе. 30А между Ровоам и Йеровоам имаше война през всичките дни. 31И Ровоам почина и беше погребан при предците си в Давидовия град. Името на амонката, негова майка, беше Наама. А вместо него се възцари синът му Авия.
Copyright information for BulCont