1 Kings 15

1 a  В осемнадесетата година от царуването на Наватовия син Йеровоам над Юдея се възцари Авия. 2 b  Той царува три години в Йерусалим. Името на майка му беше Мааха, Авесаломова дъщеря. 3Той вършеше всички грехове, които баща му правеше преди него, и сърцето му не беше предано на Господа, неговия Бог, както беше сърцето на неговия предшественик Давид. 4 c  Но заради Давид Господ му даде светилник в Йерусалим, като издигна сина му след него и го утвърди в Йерусалим – 5 d  защото Давид вършеше угодното пред очите на Господа и през всичките дни на живота си не се отклоняваше от нито една Негова заповед освен чрез постъпката си с хетееца Урия. 6 e  И между Ровоам и Йеровоам имаше война през всичките дни. 7А останалите дела на Авия и всичко, което е извършил, са записани в летописите на юдейските царе. И имаше постоянна война между Авия и Йеровоам. 8И Авия почина като предците си и го погребаха в Давидовия град. Тогава вместо него се възцари неговият син Аса.

9 Аса се възцари над Юдея в двадесетата година от царуването на израилския цар Йеровоам 10и царува в Йерусалим четиридесет и една година. Името на майка му беше Мааха, Авесаломова дъщеря. 11 f  И Аса вършеше угодното пред очите на Господа, както неговият предшественик Давид. 12Той изгони блудниците при ашерите от страната и премахна всички идоли, които бяха направили предците му. 13 g  Дори лиши своята майка Мааха от званието на царица, понеже тя беше направила идол на Ашера. Аса съсече нейния идол и го изгори при потока Кедрон. 14Макар че високите места не бяха премахнати, сърцето на Аса беше предано на Господа. 15И той внесе в Господния храм посветеното от баща му и от самия него – сребро, злато и съдове.

16 h  Между Аса и израилския цар Вааса също имаше война през всичките им дни. 17израилският цар Вааса тръгна против Юдея и започна да изгражда Рама, за да не остави никой да излиза, нито да отива при юдейския цар Аса. 18Тогава Аса взе всичкото сребро и злато, останало в съкровищницата на Господния храм и в съкровищницата на двореца, и го даде в ръцете на служителите си. И цар Аса го изпрати при арамейския цар Венадад, син на Тавримон, син на Хезион, който владееше в Дамаск, казвайки: 19„Нека има договор между мене и тебе, както беше между моя и твоя баща. Ето изпращам ти в дар сребро и злато; развали съюза си с израилския цар Вааса, за да се оттегли от мене.“ 20Венадад послуша цар Аса и изпрати военачалниците си против израилските градове, и разори Ийон, Дан, Авел-Бет-Мааха и целия Кинерот, както и по цялата Нефталимова земя. 21Когато Вааса чу това, престана да гради Рама и се върна в Тирца. 22Тогава цар Аса събра всички юдеи без изключение и вдигнаха от Рама камъните и дървения материал, с които Вааса градеше, и с тях съгради Гива Вениаминова и Мицпа. 23А всички останали дела и подвизите му, и всичко, което беше сторил, и градовете, които укрепи, са записани в летописите на юдейските царе, освен че на старини имаше болни крака. 24И Аса почина като предците си и беше погребан при тях в града на Давид, неговия прадядо; и вместо него се възцари синът му Йосафат.

израилски царе

25 А Йеровоамовият син Нават се възцари над Израил във втората година на юдейския цар Аса и царува над Израил две години. 26Той вършеше зло пред очите на Господа, следваше пътя на баща си и греховете му, с които той беше вкарал Израил в грях. 27И Вааса, Ахиевият син, направи заговор против него; и Вааса го уби в Гиветон Филистимски, когато Нават и всички израилтяни обсаждаха Гиветон. 28Вааса го уби в третата година на юдейския цар Аса и се възцари вместо него. 29 i  И когато се възцари, той изби целия Йеровоамов дом, като не остави нищо живо, докато не го изтреби, според думите, които Господ изрече чрез служителя Си Ахия силомец, 30поради греховете, които стори Йеровоам и чрез които вкара Израил в грях, и поради огорчението, с което той оскърби Господа, Израилевия Бог. 31А останалите дела на Нават и всичко, което е извършил, не са ли записани в летописите на израилските царе? 32И между Аса и израилския цар Вааса имаше постоянна война през всичките им дни.

33 В третата година на юдейския цар Аса в Тирца над целия Израил се възцари Ахиевият син Вааса и царува двадесет и четири години. 34Той вършеше зло пред очите на Господа и следваше пътя на Йеровоам в греховете му, с които той беше вкарал Израил в грях.
Copyright information for BulCont