1 Kings 16

1И изречено беше слово от Господа за Вааса чрез Иуй, Ананиев син: 2 a  „Аз те издигнах от праха и те поставих за вожд на Своя народ Израил, а ти тръгна по пътя на Йеровоам и въвлече в грях Моя народ Израил, за да Ме огорчава с греховете си. 3Ето ще изтребя Вааса и дома на потомството му и ще направя с твоя дом, както с дома на Йеровоам, Наватовия син – 4който от Ваасовия дом умре в града, него псетата ще го изядат, а който умре в полето, него птиците ще го изкълват.“ 5А останалите дела на Вааса и всичко, което е извършил, и подвизите му са записани в летописите на израилските царе. 6И Вааса почина и беше погребан в Тирца, а вместо него се възцари синът му Ила. 7Нещо повече, беше вече изречено слово Господне чрез пророк Иуй, Ананиевия син, против Вааса и неговия дом заради всичкото зло, което той беше извършил пред очите на Господа, като Го огорчаваше с делата на своите ръце, подобно на дома на Йеровоам, за което той беше изтребен.

8 Ваасовият син Ила се възцари над Израил в Тирца през двадесет и шестата година на юдейския цар Аса и царува две години. 9Неговият служител Замврий, командир на половината от колесниците, направи заговор против Ила. Когато той пиеше и се опиваше в дома на Арца, управител на двореца в Тирца, 10Замврий влезе, удари го и го уби – в двадесет и седмата година на юдейския цар Аса, – и се възцари вместо него.

11 И когато се възцари и седна на престола си, той изтреби целия дом на Вааса, – унищожи всичко: и сродници, и приятели. 12 b  Така Замврий изтреби дома на Вааса според словото, което Господ беше изрекъл против Вааса чрез пророк Иуй, 13поради всички грехове на Вааса и греховете на неговия син Ила, с които съгрешиха и с които вкараха в грях Израил, огорчавайки с идолите си Господа, Израилевия Бог. 14А останалите дела на Ила и всичко, което е извършил, са записани в летописите на израилските царе.

15 Замврий се възцари в двадесет и седмата година на юдейския цар Аса. И Замврий царува седем дена в Тирца, докато народът беше на лагер против Гиветон Филистимски. 16А народът, който обсаждаше, узна, че Замврий е направил заговор и също е умъртвил царя. В същия ден всички израилтяни възцариха в стана Амврий, военачалника на Израил. 17Амврий и всички израилтяни с него изоставиха Геветон и обсадиха Тирца. 18Когато Замврий видя, че градът е завладян, влезе във вътрешната крепост на царския дворец, запали двореца и загина в него 19заради греховете, с които той съгреши, вършейки зло пред очите на Господа, следвайки пътя на Йеровоам в греховете, който той беше извършил, за да въвлече Израил в грях. 20Останалите дела на Замврий и заговорът, който беше направил, са записани в летописите на израилските царе.

21 Тогава израилският народ се раздели на две: половината от народа беше на страната на Тимни, син на Гинат, за да възцари него, а другата половина – на страната на Амврий. 22Но народът, който беше с Амврий, надделя над народа, който беше с Тимни, син на Гинат, и Тимни загина, а Амврий се възцари. 23Амврий се възцари над Израил в тридесет и първата година на юдейския цар Аса и царува дванадесет години. Той царува в Тирца шест години. 24Той купи от Семира планината Симерон за два таланта сребро. След това направи постройки на планината и построения от него град нарече Самария, по името на Семира, притежателя на планината.

25 Амврий вършеше зло пред очите на Господа и постъпваше по-лошо от всички, които бяха преди него. 26Той следваше пътя на Наватовия син Йеровоам и греховете му, с които той беше вкарал в грях Израил с идолите си, за да огорчава Господа, Бога Израилев. 27А останалите дела, които Амврий извърши, и юначествата, които показа, са записани в летописите на израилските царе. 28И Амврий почина при предците си и беше погребан в Самария, а вместо него се възцари синът му Ахав.

29 Амвриевият син Ахав се възцари над Израил в тридесет и осмата година на юдейския цар Аса. След това Амвриевият син Ахав царува в Самария над Израил двадесет и две години. 30И Ахав, Амвриевият син, вършеше зло пред очите на Господа повече от всички преди него. 31И ако за него беше малко, че следваше греховете на Наватовия син Йеровоам, той си взе за жена Йезавел, дъщеря на Етваал, царя на Сидон, и започна да ходи да служи на Ваал и да му се покланя. 32Така той издигна жертвеник на Ваал в светилището на Ваал, което съгради в Самария. 33Ахав направи и ашера, така че повече от всички израилски царе, които бяха преди него, Ахав вършеше това, което огорчаваше Господа, Бога Израилев. 34 c  По неговото време ветилецът Ахиил изгради Йерихон. Върху първородния си син Авирон той постави основите му, а върху най-малкия си син Сегув издигна портите му според словото, което Господ беше изрекъл чрез Навиновия син Иисус.
Copyright information for BulCont