1 Kings 4

Соломоновите сановници

1 Цар Соломон беше цар над целия Израил. 2И негови висши сановници бяха: Азария, син на първосвещеника Садок, 3Елихореф и Ахия, синове на Сива – секретари; Йосафат, син на Ахилуд – секретар; 4Ванея, син на Йодай – военачалник; Садок и Авиатар – свещеници; 5Азария, син на Натан – надзорник над областните управители; Завуд, син на Натан – свещеник и приближен на царя; 6Ахисар – надзорник над двореца; Адонирам, син на Авди – отговорник за повинностите.

7 Соломон имаше дванадесет управители над целия Израил и те осигуряваха снабдяването на царя и на неговия дворец; всеки доставяше храна за по един месец в годината. 8Ето имената им: Бен-Хур в Ефремовата планинска област; 9Бен Декер – в Макац, Шаалбим, Бет-Шемеш, Елон-Бетханан; 10Хеседовият син – в Арубот; под негово управление бяха и Сохо, и цялата земя Хефер; 11Авинадавовият син – над цялата област на Нафат-Дор, а Соломоновата дъщеря Тафат беше негова жена; 12Ахилудовият син Ваана в Таанах, Мегидон и цялата земя на Бет-Шеан, при Цартан, южно от Йезреел – от Бет-Шеан до Авел-Мехола и дори отвъд Йокмеам; 13под управлението на сина на Гевер в Рамот Галаадски бяха селищата на Яир, Манасиев син, които са в Галаад, и областта Аргов, която е във Васан – шестдесет големи града със стени и бронзови резета; 14Идовият син Ахинадав – в Маханаим; 15Ахимаас в Нефталимовата земя – той си беше взел за жена Соломоновата дъщеря Васема; 16Хушаевият син Ваана – в Асировата земя и Беалот; 17Фаруевият син Йосафат – в Исахаровата земя; 18Шимей, син на Ела – във Вениаминовата земя; 19Уриевият син Гевер – в галаадската земя, земята на аморейския цар Сихон и на Васанския цар Ог; той беше управител в тази земя.

Величието на цар Соломон

20 Юда и Израил бяха многобройни като морския пясък, ядяха, пиеха и се веселяха.
Copyright information for BulCont