1 Kings 5

5:1-162 Лет. 2:1-17

1 a 
5:1 В Синодалната и Цариградската Библия 5:1 сл. е 4:21 сл.
Соломон владееше всички царства от Ефрат до египетската граница. Тези управители плащаха данъци и служеха на Соломон през всичките дни на живота му.

2 Всекидневната прехрана на Соломон се състоеше от тридесет кора чисто пшенично брашно и шестдесет друго брашно, 3десет угоени говеда и двадесет – хранени на пасбище, сто овце, освен елени, сърни, диви кози и охранени птици. 4Защото той управляваше цялата земя от Типсах до Газа, беше над всички царе отсам реката и имаше мир с всички околни страни. 5Така Израил и Юда живееха спокойно, всеки под лозата си и под смоковницата си – от Дан до Вирсавия, – през всички Соломонови дни.

6 c  Соломон имаше четиридесет хиляди ясли за колесничните коне и дванадесет хиляди за конницата. 7И тези управители доставяха всичко на цар Соломон и на всички, които бяха на трапезата му – всеки в своя месец, и не допускаха да има недостиг от нещо. 8Всеки доставяше също и ечемик, и слама за конете и за мулетата поредно в мястото, където беше царят.

9 d  И Бог даде на Соломон мъдрост, разум и всеобхватен ум като пясъка край морето. 10Така Соломоновата мъдрост беше по-голяма от мъдростта на всичките синове на Изтока и от цялата египетска мъдрост. 11 e  Той беше по-мъдър от всички хора – от езрахиеца Етан, от Еман, Халкол и Дарда, синовете на Махол, и името му се славеше сред всички околни народи. 12 f  Той знаеше три хиляди притчи, а песните му бяха хиляда и пет. 13Той говори и за растенията – от кедъра на Ливан до исопа, който расте по стените; той говори за животните и птиците и за пълзящите, и за рибите. 14Хора от всички народи и от страна на всички царе по земята, които бяха слушали за неговата мъдрост, идваха да послушат Соломоновата мъдрост.

Построяване и освещаване на Йерусалимския храм

( 5:15-8:66 )

Соломоновият храм в Йерусалим

15 g  h  След като чу, че е помазан за цар вместо баща си, царят на Тир Хирам изпрати свои служители при Соломон, защото Хирам винаги беше приятел на Давид. 16Също и Соломон изпрати да кажат на Хирам: 17 i  „Ти знаеш, че баща ми Давид не можа да изгради храм на името на Господа, своя Бог, поради войните с околните народи, докато Господ не ги покори под краката му. 18Но сега Господ, моят Бог, ми даде спокойствие отвсякъде; няма противник, нито опасности. j  И ето аз имам намерение да издигна храм на Господа, своя Бог, както Господ беше казал на баща ми Давид: „Твоят син, когото ще поставя на престола ти вместо тебе, той ще съгради храм на Моето име.“ Затова заповядай да ми насекат кедри от Ливан и моите слуги ще бъдат с твоите слуги, и ще ти заплатя за твоите слуги, каквото кажеш, тъй като ти знаеш, че между нас няма хора, които умеят да секат дървета, както сидонците.“

Като чу думите на Соломон, Хирам много се зарадва и каза: „Благословен да бъде днес Господ, Който даде на Давид мъдър син да царува над този многоброен народ!“ И Хирам изпрати да кажат на Соломон: „Аз изслушах това, за което беше изпратил до мене. И ще изпълня всичко, което пожела относно кедровия и кипарисовия дървен материал. Моите слуги ще го свлекат от Ливан при морето и ще разпоредя да го превозват на салове до мястото, което ти ще ми известиш – там ще го разтоварят и ти ще го отнесеш. Но и ти изпълни желанието ми – да доставяш храна за моя дом.“ И така, Хирам даваше на Соломон кедрови и кипарисови дървета, колкото той искаше. А Соломон доставяше на Хирам двадесет хиляди кора пшеница за храна и двадесет кора чисто маслиново масло. Соломон даваше това на Хирам всяка година. Господ даде на Соломон мъдрост, както му беше обещал, и имаше мир между Хирам и Соломон. И те сключиха договор помежду си.

Цар Соломон наложи повинност на цял Израил и повинността носеха тридесет хиляди мъже. И той ги изпращаше на смени по десет хиляди на месец – един месец бяха на работа в Ливан, а два месеца в дома си. Адонирам беше техен началник. Соломон имаше и седемдесет хиляди носачи на товари и седемдесет хиляди каменоделци в планините, освен трите хиляди и триста надзиратели, поставени от Соломон над хората, които извършваха работите. И царят заповяда да бъдат докарвани големи, скъпи дялани камъни за основата на храма. Соломоновите работници, Хирамовите строители и гевалците ги дялаха и приготвяха дървета и камъни, за да изградят храма.
Copyright information for BulCont