1 Kings 7

Соломоновият дворец

1 Соломон изграждаше своя дворец тринадесет години и целия го завърши. 2Той съгради двореца си, наречен Ливанска гора, от ливански кедър. Той беше дълъг сто лакътя, широк петдесет и висок тридесет лакътя и се крепеше върху четири реда кедрови стълбове, върху които бяха положени кедрови греди. 3Покривът му беше от кедър и се крепеше върху четиридесет и петте стълба, по петнадесет в редица. 4Имаше три реда прозорци, прозорец срещу прозорец. 5Всичките врати и рамките им бяха четириъгълни, а срещуположните прозорци бяха в три реда.

6 Той направи и притвор на колони, чиято дължина беше петдесет лакътя и тридесет лакътя широк – с преддверие, стълбове и корниз пред тях. 7И направи три притвора: притвор с престол, където да съди, наречен съдилищен притвор; той беше покрит с кедър от пода до покрива.

8 a  В двореца, където живееше, имаше друг двор, по-навътре от притвора, който беше направен по същия начин. Той направи и дом, подобен на притвора, за фараоновата дъщеря, която Соломон си беше взел за жена.

9 Всички тези постройки бяха от скъпи камъни, изсечени по мярка и изрязани с трион от вътрешната и от външната страна – от основата до корниза и отвън до големия двор. 10В основата бяха положени скъпи и големи камъни по десет и по осем лакътя. 11И върху тях също така имаше скъпи камъни, издялани по мярка, и кедрови дървета. 12Големият двор наоколо имаше три реда камъни и ред кедрови греди, също като вътрешния двор на Господния храм и притвора при двореца.

Украса и принадлежности на Соломоновия храм

7:23-262 Лет. 4:2-5

7:38-512 Лет. 4:6-5:1

13 b  c  Цар Соломон беше изпратил да доведат Хирам от Тир. 14 d  Той беше син на вдовица от Нефталимовото племе, а неговият баща беше от Тир, работещ изкусно с бронз. Той умееше да изработва всякакви неща от бронз. Тогава той дойде при цар Соломон и му изработваше всякакви неща от бронз.

15 Той направи два медни стълба, всеки по осемнадесет лакътя висок, отвътре празен, и връв от дванадесет лакътя можеше да го обхване. 16И той направи от излят бронз два капитела, за да ги постави върху стълбовете. Единият капител беше висок пет лакътя и другият – висок също пет лакътя. 17И направи мрежеста плетеница и верижки за капителите, които бяха върху стълбовете, седем за единия капител и седем за другия. 18Така той направи стълбовете, както и два реда нарове около плетеницата, за да покрие с тях капителите, които бяха върху стълбовете; същото направи и за другия капител. 19И капителите, които бяха на върха на стълбовете – във формата на лилии, в главното светилище, бяха от по четири лакътя. 20А капителите, които бяха на двата стълба, имаха по двеста нара, наредени около всеки капител, горе, близо до изпъкналата част, върху която беше плетеницата. 21И разположи стълбовете при храмовия притвор: постави стълб отдясно и му даде име Яхин, постави стълб и отляво и му даде име Воаз; 22а над стълбовете направи капители, подобни на лилии. И така завърши работата над стълбовете.

23 e  Тогава направи излят от бронз водоем като море – от единия му край до другия имаше десет лакътя в диаметър, а пет лакътя беше висок; и мерилна връв тридесет лакътя можеше да го обхване околовръст. 24Под извития му ръб имаше орнаменти във вид на краставички по десет на лакът; те бяха наредени в два реда около водоема от всички страни и бяха излети заедно с него. 25Той стоеше върху дванадесет вола – три гледаха към север, три гледаха към запад, три бяха обърнати към юг и три гледаха към изток. Водоемът лежеше върху тях, а задните им части бяха обърнати навътре. 26Дебелината му беше една длан, а краищата му бяха направени като чаша, във вид на цъфнала лилия. Той побираше две хиляди бата вода.

27 Той направи и десет медни стойки. Всяка беше дълга четири лакътя, широка – четири лакътя, и висока – три лакътя. 28Ето направата на стойките: те имаха плочи, поставени отвесно в рамки от напречни панели, които бяха поставени между ъгловите стълбци. 29Върху плочите, които бяха в рамките, а също и върху рамките, имаше изобразени лъвове, волове и херувими; а над и под лъвовете и воловете имаше гирлянди. 30Всяка стойка имаше четири бронзови колела и бронзови оси. На четирите ѝ крака имаше излети издатини като рамене, които бяха под самия умивалник, под всяко венче от гирляндата. 31Отворът на стойката, отвътре на венчето до върха, беше един лакът; отворът беше кръгъл, както в основата на стълбците на стойката, лакът и половина, и при отвора имаше изваяния; но страните отвън бяха четириъгълни, а не кръгли. 32Под страничните панели имаше четири колела с оси, прикрепени към поставките. Височината на всяко колело беше лакът и половина. 33Направата на колелата беше като направата на колело на колесница: осите им и средната част, ръбът им и спиците, и главите им – всички бяха излети. 34При четирите ъгъла на всяка стойка имаше издатини и издатините бяха прикрепени към стойката. 35И върху горната част на стойката имаше кръгъл ръб, висок половин лакът, а дръжките на стойката и страничните ѝ плочи бяха едно цяло с нея. 36Той изряза върху плочите на дръжките ѝ и на страничните ѝ панели херувими, лъвове и палми и според пространството – гирлянди. 37Така той направи десетте стойки, всяка беше излята, еднакви по мярка и вид.

38 f  Направи и десет бронзови умивалника; всеки умивалник побираше четиридесет бата вода, имаше четири лакътя ширина и стоеше на една от десетте стойки. 39 g  Той разположи умивалниците така: пет от дясната и пет от лявата страна на храма, а водоема постави от дясната страна на храма на югоизток.

40 h  Хирам направи умивалниците, лопатките и купите за възлияние. И Хирам извърши всички работи, които вършеше на цар Соломон за Господния храм: 41двата стълба, двата капитела с изпъкнали части на върха на двете колони, двете плетеници за покриване изпъкналите части на капителите, които бяха на върха на колоните, 42четиристотинте нара за двете плетеници – два реда нарове за всяка плетеница за покриване на двете изпъкналости на капителите върху стълбовете, 43десетте стойки и десетте умивалника върху стойките, 44един водоем, наречен море, и дванадесет вола под водоема, 45котлите, лопатките и купите – всички тези неща, които Хирам направи на цар Соломон за Господния храм, бяха от излъскан бронз. 46Царят ги лееше край Йордан във форми от глинена пръст, между Сукхот и Царетан. 47 i  Соломон направи много от всички тези принадлежности. Поради големия им брой тежестта на бронза не беше определяна.

48 j  k  Соломон направи и всичките принадлежности, които бяха за Господния храм: златния жертвеник и златната трапеза, на която се поставяха хлябовете на предложението, 49 l  светилниците, пет отдясно и пет отляво в светилището на храма, от чисто злато, цветя, кандилца и щипци от злато, 50 m  купите, ножовете, чашите, купелите, кадилниците и огнищата от чисто злато, скобите за вратите на давира в Светая светих – от злато, и за вратите на храма, също от злато.

51 n  Така цялата работа, която цар Соломон извърши за Господния храм, беше завършена. И Соломон принесе посветеното от баща му Давид – среброто, златото и принадлежностите, и ги предаде в съкровищницата на Господния храм.
Copyright information for BulCont