1 Kings 9

Божието обещание към Соломон

2 Лет. 7:11-22

1 a  След като Соломон завърши строежа на Господния храм, на царския дворец и на всичко, което Соломон желаеше да направи, 2Господ се яви на Соломон втори път, както му се беше явил в Гаваон. 3И Господ му каза: „Чух молитвата и молбата ти, с които ти се молеше пред Мене
9:3 В Септуагинта е добавено: „направих всичко според твоята молитва“.
. Осветих този храм, който ти изгради, за да пребивава там името Ми за вечни времена и ще пребъдват там очите Ми и сърцето Ми през всички дни.
4А пък ти, ако желаеш да вървиш пред Моето лице, както е ходил твоят баща Давид, с чисто сърце и в правота, вършейки всичко, което ти заповядах, и ако спазваш Моите наредби и заповедите Ми, 5 c  тогава ще издигна твоя царски престол над Израил за вечни времена, както съм казал на баща ти Давид: „Винаги ще седи на Израилевия престол мъж от твоето потомство.“ 6 d  Ако вие и синовете ви отстъпите от Мене и не спазвате Моите заповеди и Моите наредби, които съм ви дал, и тръгнете да служите на други богове и да им се покланяте, 7 e  ще изтребя Израил от лицето на земята, която съм му дал, и ще отхвърля от лицето Си храма, който осветих на името Си. И ще стане за приказки и подигравки у всички народи. 8 f  g  И всеки, който мине покрай този славен храм, ще се ужаси, ще подсвирне и ще попита: „Защо Господ е постъпил така с тази страна и с този храм?“ 9И ще кажат: „Понеже изоставиха Господа, своя Бог, Който изведе предците им от египетската земя, и се привързаха към други богове, покланяха им се и им служеха, затова Господ изпрати върху тях цялото това бедствие“.“

Управлението на Соломон

10 h  След като изминаха двадесет години, в които Соломон построи двата дома – Господния храм и царския дворец, – 11 i  за които тирският цар Хирам доставяше на Соломон кедров и кипарисов материал и злато, колкото той желаеше, тогава цар Соломон даде на Хирам двадесет града в Галилейската земя. 12Когато Хирам дойде от Тир да огледа градовете, които Соломон му даде, и те не му се понравиха, 13тогава той каза: „Какви са тези градове, които си ми дал, брате мой?“И ги нарече земя Кавул, както се казват и до днес. 14А Хирам бе изпратил на царя сто и двадесет таланта злато.

15 Поради тази причина излезе наредбата за повинността, която цар Соломон наложи, за да построи Господния храм, своя дворец, Мило, Йерусалимските стени, Хацор, Мегидон и Гезер. 16 j  Фараонът, египетският цар, беше дошъл и превзел Гезер, и го беше изгорил с огън, а ханаанците, които живееха в града, беше избил и го беше дал като зестра на дъщеря си, Соломоновата жена. 17Тогава Соломон съгради Гезер и Долни Веторон, 18Ваалат, Тадмор в степта, 19всичките градове за припаси, които Соломон имаше, градовете за колесниците, градовете за конницата и всичко, което Соломон поиска да изгради в Йерусалим, в Ливан и в цялата земя на владението си. 20Всичките хора, останали от аморейците, хетейците, ферезейците
9:20 В Септуагинта е добавено: „ханаанците“.
, евейците, йевусейците
9:20 В Септуагинта е добавено: „и гергесейците“.
, които не бяха от Израилевите синове,
21от техните потомци, останали след тях в страната, които израилтяните не можаха да изтребят, на тях Соломон нареди да носят повинността, както е и до днес. 22Но никого от израилтяните Соломон не постави на принудителна работа. Те бяха негови войници, служители, велможи, военачалници и водачи на неговите колесници и на неговите конници. 23Главните надзорници над Соломоновите работи пък, които разпореждаха над народа, който извършваше тази работа, бяха петстотин и петдесет. 24 m  А дъщерята на фараона отиде от Давидовия град в дома, който Соломон построи за нея. След това той изгради Мило.

25 n  Соломон принасяше три пъти в годината всеизгаряния и мирни жертви върху жертвеника, който той изгради за Господа, и принасяше кадива върху жертвеника, който беше пред Господа в светилището, след като завърши изграждането на храма.

26 o  Цар Соломон направи и кораби в Ецион-Гевер, близо до Елат, на брега на Червено море, в едомската страна. 27Хирам изпрати за тези кораби свои служители, опитни мореплаватели, заедно със Соломоновите служители. 28И те отидоха в Офир, откъдето придобиха четиристотин и двадесет таланта злато и го донесоха на цар Соломон.
Copyright information for BulCont