1 Peter 1

Автор на това послание е ап. Петър (1:1). Смята се, че посланието е написано в Рим преди мъченическата му смърт през 67 г., по времето на император Нерон.

Посланието е адресирано до християните, пръснати по малоазийските области, чиято вяра била подложена на сериозни изпитания в период, когато ап. Павел със своите сътрудници, като основава редица християнски църкви в Гърция и Мала Азия, напуска Ефес. Църквите в тези провинции са били съставени както от евреи, така и от езичници, приели вярата. В посланието има много цитати от Стария Завет. Затова няма съмнение, че ап. Петър се обръща и към евреите, и към езичниците, стараейки се да подкрепи духа на малоазийските църкви.

Целта на посланието е да вдъхне у християните сили да понасят гоненията, така че истинската благодат на Иисус Христос да бъде видима в тях (5:12). По време на преследвания се засилва съзнанието у избраните, че са чужди на този свят. От позициите на своя личен опит в духовния живот, както и поради предназначението на посланието, ап. Петър най-вече поучава читателите в християнска надежда на Бога и Господ Иисус Христос и спасение в Него. Както ап. Яков е проповедник на правдата, а ев. Йоан на Христовата любов, така и ап. Петър е преди всичко апостол на християнската надежда. Той напомня на читателите си да бъдат верни на своето християнско призвание, което повелява да споделят страданията на Иисус Христос, за да участват и в славата Му (4:13).

Поздрав и благослов

1 От Петър, апостол на Иисус Христос, до преселниците, разпръснати в Понт, Галатия, Кападокия, Мала Азия и Витиния, избрани 2според предзнанието на Бог Отец и осветени от Духа, за да бъдете послушни на Иисус Христос и поръсени с кръвта Му
1:2 Т.е. простени чрез пролятата кръв на Иисус Христос на Голгота.
. Благодат и мир за вас в изобилие!

Живата надежда

3 b  Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Иисус Христос, Който поради голямата Си милост чрез възкресението на Иисус Христос от мъртвите ни роди отново и ни изпълни с жива надежда 4за нетленно наследство, чисто и неувяхващо, съхранено на небесата за вас, 5които поради вярата си с Божия сила сте пазени за спасение, готово да се открие в края на последното време. 6 c  Затова радвайте се, дори ако е необходимо сега малко и да изпитате страдания в различни изкушения. 7Така вярата ви ще бъде изпитана, за да се покаже по-ценна от нетрайното, макар и чрез огън изпробвано злато, за похвала, чест и слава, когато дойде Иисус Христос. 8Него вие обичате, без да сте Го видели, в Него вярвате и сега, без да Го виждате, и сте изпълнени с неизказана и възторжена радост, 9защото достигате крайната награда на вашата вяра – спасението на душите. 10Това спасение търсеха и изследваха пророците, които предсказаха за дадената на вас благодат. 11Те изследваха кога и как ще дойде времето, което е посочвал Христовият Дух в тях, когато е предизвестявал Христовите страдания и славата след тях. 12 d  На тях бе открито, че не на тях самите, а на вас служеше онова, което сега ви се възвестява от онези, които са ви благовестили чрез Светия Дух, изпратен от небесата. А в това и ангелите искат да надзърнат.

Животът на вярващия

13 e  Затова се съсредоточете, бъдете бодри и изцяло се надявайте на благодатта, която ви се дарява при явяването на Иисус Христос. 14Като послушни деца не се оставяйте вашите страсти да ви водят както по-рано поради вашето невежество, 15но както е Свет Онзи, Който ви е призовал, и вие самите бъдете святи във всичките си постъпки. 16 f  Защото е писано: „Бъдете святи, понеже Аз съм свят.“ 17 g  И ако вие наричате Отец Този, Който безпристрастно съди всекиго по делата, изживейте дните си на тази земя в страх от Бога.

18 h  Вие знаете, че не с тленни неща – сребро или злато, сте изкупени от суетния живот, предаден ви от предците, 19а със скъпоценната кръв на непорочния и чист като агнец Христос. 20Той бе предопределен за това още преди сътворението на света, но се яви в края на времената заради вас, 21 i  повярвалите чрез Него в Бога, Който Го възкреси от мъртвите и Му даде слава, та вярата и надеждата ви да бъдат в Бога.

22 След като с послушание към истината чрез Духа
1:22 В някои ръкописи липсва: „чрез Духа“.
сте очистили душите си за нелицемерна братска обич, обичайте се трайно един друг от чисто сърце,
23 k  защото сте родени отново не от тленно, а от нетленно начало, чрез живото слово на Бога, което пребъдва във вечността
1:23 В някои ръкописи липсва: „което пребъдва във вечността“.
.
24 m  n  Понеже човек е като трева и всяка човешка слава – като полски цвят: тревата изсъхва и цветът увяхва. 25Но Словото на Господа пребъдва във вечността. Тъкмо това е словото, което е благовестено на вас.
Copyright information for BulCont