1 Peter 2

Божият дом и Божият народ

1 И тъй, оставете всяка злоба, всяко коварство, лицемерие, завист и всяко злословие. 2Като новородени деца бъдете винаги жадни за чисто духовно мляко, за да пораснете с него за спасение, 3 a  защото вкусихте колко благ е Господ. 4Пристъпете към Него, живия камък, отхвърлен от хората, но избран като скъпоценен от Бога, 5 b  и сами, като живи камъни, съграждайте от себе си духовен дом, за да принесете като свято свещенство духовни жертви, угодни на Бога чрез Иисус Христос. 6 c  Затова в Писанието е казано: „Ето полагам в Сион крайъгълен камък, избран и скъпоценен. И който вярва в него, няма да се посрами.“

7 d  И така, за вас, вярващите, Той е скъпоценен, а за невярващите – „камък, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла“и е „камък за препъване и камък за съблазън“. 8 e  А се препъват онези, които се противят на словото; те за това са и отредени. 9 f  Но вие сте избран род, царско свещенство, свят народ; народ, който Бог придоби, за да възвестите величието на Онзи, Който ви е призовал от тъмнината в чудната Своя светлина. 10 g  Вие, които някога не бяхте народ, сега сте Божий народ; които не познавахте Божията милост, сега бяхте помилвани.

Задълженията към властниците

11 h  Възлюбени, моля ви като преселници и чужденци да отбягвате плътските желания, които воюват против душата. 12 i  Поведението ви сред езичниците нека бъде добро, та когато ви оклеветяват като злосторници, щом видят добрите ви дела, да прославят Бога в деня на Неговото идване.

13 j  И тъй, подчинявайте се, заради Господа, на всеки установен от хората порядък: било на цар като на върховна власт, 14било на управници като на изпращани от него за наказание на злосторници и за похвала на добротворци. 15Защото такава е Божията воля – с добри дела да накарате невежеството на безразсъдните хора да замлъкне. 16 k  Живейте като свободни хора, но не като използвате свободата за прикритие на злото, а като Божии слуги. 17 l  Почитайте всеки, обичайте братята по вяра, бойте се от Бога, почитайте царя!

Примерът на Христовото страдание

18 m  Слуги, покорявайте се с много страхопочитание към господарите си – не само на добрите и снизходителните, но и на грубите. 19Защото това има стойност – ако някой от знание за Божията воля понася скърби, като страда несправедливо. 20Иначе каква похвала, ако търпите, когато ви бият заради престъпления? Но ако правите добро и страдате, тогава търпението ви
2:20 В някои ръкописи: „ни“.
е заслуга пред Бога.

21 Вие за това сте и призовани, защото и Христос пострада за вас, като ви
2:21 В някои ръкописи: „ни“.
остави пример, за да вървите по стъпките Му.
22 p  Той не стори грях, нито устата Му изрече лъжа. 23 q  Когато Го хулеха, Той не отвръщаше с хули; когато страдаше, не заплашваше, а поверяваше това на Праведния Съдия. 24 r  Той Сам възнесе с тялото Си нашите грехове на кръстното дърво, за да бъдем мъртви за греховете и да живеем за правдата – чрез Неговата рана се изцелихте. 25 s  Защото бяхте като заблудени овце, но сега се завърнахте при Пастиря и Пазителя на вашите души.
Copyright information for BulCont