1 Peter 3

Наставления към съпруги и съпрузи

1 a  Също и вие, жените, бъдете покорни на своите мъже, така че, ако някои от тях не се подчиняват на Божието слово, да бъдат спечелени без увещания, а чрез поведението на своите жени, 2като видят вашия чист и примерен живот. 3 b  Вашето украшение да бъде не външно – плетене на коси, кичене със злато или разкошно облекло, 4а скритата в сърцето ви същност с нетленната красота на благия и кротък нрав. Това е истински ценното пред Бога. 5Защото така някога и светите жени, които се надяваха на Бога, украсяваха себе си – покоряваха се на мъжете си. 6 c  Сарра се покоряваше на Авраам и го наричаше господар. Вие сте нейни дъщери, ако правите добро, без да се боите от нищо.

7 d  Също и вие, мъжете, живейте в разбирателство с жените си, защото са по-слабият пол, отдавайте им почит, защото и те са наследници на благодатния живот. Така нищо няма да пречи на молитвите ви.

Страданието заради правда

8 И накрая, бъдете всички единомислени, състрадателни, братолюбиви, милосърдни, дружелюбни, смирени
3:8 В някои ръкописи липсва: „дружелюбни“, в други: „смирени“.
.
9 f  Не отвръщайте на злото със зло или на хулата с хула. Напротив, благославяйте, защото знаете, че за това сте призовани – да наследите благослов.

10 g  „Защото който иска да се радва на живота и да види добри дни, нека възпира езика си от зло и устата си от измамна реч, 11нека избягва злото и да прави добро, нека търси мир и да се стреми към него, 12защото очите на Господа са обърнати към праведните и ушите Му – към молитвите им, но лицето на Господа се отвръща от онези, които правят зло.“

13 И кой ще ви стори зло, ако сте предани на доброто? 14 h  Но дори и да страдате за правда, блажени сте. Не се страхувайте от никого и не се безпокойте! 15Свято почитайте Господ Бог
3:15 В някои ръкописи: „Христос“.
в сърцата си и бъдете винаги готови с кротост и уважение да отговорите на всеки, който иска от вас обяснение за вашата надежда.
16 j  Нека съвестта ви да е чиста, така че да бъдат посрамени онези, които ви оклеветяват като злосторници и хулят доброто ви поведение в името на Христос. 17И ако е такава Божията воля – по-добре е да страдате, понеже вършите добро, отколкото понеже вършите зло.

18 k  Защото и Христос пострада заради греховете ви
3:18 В някои ръкописи: „ни“.
веднъж завинаги, Праведник заради неправедните, за да ви
3:18 В някои ръкописи: „ни“.
заведе при Бога. Той бе умъртвен по плът, но по дух остана жив.
19Така Той слезе да проповядва и на духовете, които бяха в тъмница – 20 n  на тези, които някога не се покориха, когато Бог с много търпение ги очакваше в дните на Ной, докато се строеше корабът. В него малцина, всичко осем души, се избавиха от водата, 21която е предобраз на кръщението; но то не е премахване на плътската нечистота, а обещание за чиста съвест пред Бога. Което сега и нас спасява чрез възкресението на Иисус Христос, 22Който се възнесе на небето и е отдясно на Бога. На Него се покориха ангели, власти и сили.
Copyright information for BulCont