1 Peter 4

Обновеният живот

1 a  И тъй, след като Христос пострада за нас
4:1 В някои ръкописи липсва: „за нас“.
по плът, и вие се въоръжете със същата мисъл. Защото който е пострадал по плът, престанал е да греши,
2 c  за да изживее остатъка от своя земен живот вече не според човешките желания, а според Божията воля. 3 d  Защото доста неща през изминалия си живот вършихте по волята на езичниците, като се бяхте отдали на разпуснатост, похот, пиянство, срамни гощавки и пирове и на нечестиво идолослужение. 4И сега са изненадани, че вие вече не се впускате заедно с тях в същата необуздана разпуснатост, и злословят против вас. 5 e  Те ще отговарят за това пред Онзи, Който е готов да съди живи и мъртви. 6Ето защо благовестието беше проповядвано и на мъртвите, та като бъдат съдени като живи хора, да живеят духом според волята на Бога.

7 Но краят на всичко е близо, затова бъдете благоразумни и внимателни, когато се молите. 8 f  И преди всичко, обичайте се истински един друг, защото любовта покрива много грехове. 9Оказвайте си гостоприемство един на друг, без да роптаете. 10 g  Подпомагайте се взаимно, всеки с отредения му дар, като добри стопани на разностранната Божия благодат. 11Говори ли някой, нека говори с Божии думи; помага ли някой, нека помага със силата, която Бог му дава, за да се прославя във всичко Бог чрез Иисус Христос, Чиито слава и мощ са за вечни времена. Амин.

Блажени в страданията

12 Възлюбени! Не се учудвайте на огненото бедствие, изпратено за ваше изпитание, сякаш е станало нещо неочаквано за вас. 13 h  Напротив, доколкото споделяте страданията на Христос, радвайте се, за да бъдете преизпълнени с радост и когато се яви Неговата слава. 14 i  Ако ви оскърбяват заради Христовото име, блажени сте, защото Духът на славата и силата
4:14 В някои ръкописи липсва: „и силата“.
, Божият Дух, почива върху вас. От тях Той бива хулен, а от вас – прославян
4:14 В някои ръкописи липсва: „От тях Той бива хулен, а от вас – прославян“.
.
15Ако някой от вас страда, нека това да не бъде, защото е убиец, крадец, злосторник или поглежда към чуждото. 16 l  Но ако страда, защото е християнин, да не се срамува, а да прославя Бога за такава участ. 17 m  Защото дойде време за съда; той започва от Божия дом. И ако започва първо от нас, какъв ли ще е краят на онези, които не приемат Божието благовестие! 18 n  А щом праведният едва се спасява, какво ли ще стане с нечестивия и грешника! 19Затова онези, които страдат по волята на Бога, с добри дела да предават душите си на своя Създател, Който е верен на обещанието си.
Copyright information for BulCont