1 Samuel 10

Помазване, и прояви на Саул като цар

1 a  Тогава Самуил взе съд с елей, изля го върху главата му, целуна го и каза: „Ето Господ те помаза за цар на Своето наследство в Израил
10:1 В Септуагинта е добавено: „и ти ще царуваш над Господния народ и ще го спасиш от окръжаващите го врагове. Следното ще бъде за тебе знамение, че Господ те е помазал за цар на Своето наследство“.
:
2когато ти днес си тръгнеш от мене, ще срещнеш двама души при гроба на Рахил в Целцах. Те ще ти кажат: „Намериха се ослиците, които тръгна да търсиш. Ето баща ти забрави за ослиците, а се безпокои за вас и казва: „Какво да направя за своя син?“ 3Когато оттам продължиш и отидеш до дъба на Тавор, там ще те срещнат трима души, които отиват на Божието място във Ветил: единият ще носи три ярета, другият – три хляба, а третият – мех с вино. 4Те ще те поздравят, ще ти дадат двата хляба и ти ще ги вземеш от тях. 5След това ще отидеш на Божия хълм, където е филистимската стража
10:5 В Септуагинта е добавено: „там са филистимските началници“.
; и когато влезеш там в града, ще срещнеш групата от пророци, които слизат от възвишението, и пред тях звучат псалтир и тимпан, флейта и гусла, и те ще пророкуват.
6Тогава Господният Дух ще слезе върху тебе и ти ще пророкуваш заедно с тях, и ще станеш друг човек. 7Когато тези знамения се сбъднат над тебе, тогава прави това, което ти е възможно, защото с тебе е Бог. 8Иди преди мене в Галгал, където и аз ще дойда при тебе, за да принеса всеизгаряния и мирни жертви; седем дена чакай, докато дойда при тебе, и тогава ще ти възвестя какво да правиш.“

9 Щом Саул се обърна, за да си тръгне от Самуил, Бог му даде друго сърце и всички онези знамения се сбъднаха в същия ден. 10 d  Когато оттам дойдоха до хълма, ето че ги срещна групата от пророци и Божият Дух слезе върху него, и той пророкуваше сред тях. 11Всички, които го познаваха от по-рано, като видяха, че той пророкува заедно с пророците, питаха се един друг: „Какво е станало с Кисовия син? Нима и Саул принадлежи към пророците?“ 12Тогава един от онези, които бяха там, попита: „А кой е техният баща?“Затова се появи поговорката: „Нима и Саул принадлежи към пророците?“ 13Когато престана да пророкува, Саул отиде на хълма. 14И чичото на Саул попита него и слугата му: „Къде ходихте?“Той отговори: „Търсихме ослиците, но като разбрахме, че ги няма, отбихме се при Самуил.“ 15Сауловият чичо го помоли: „Разкажи ми какво ви каза Самуил.“ 16И Саул отговори на чичо си: „Той точно ни извести, че ослиците са намерени.“Но не му съобщи това, което Самуил му беше казал за царството.

17 След това Самуил свика народа при Господа в Масифа 18 e  и каза на израилтяните: „Така говори Господ, Бог Израилев: „Аз изведох Израил от Египет и ви освободих от властта на Египет и на всички царства, които ви притесняваха. 19А вие сега отхвърлихте вашия Бог, Който ви спасява от всички ваши бедствия и мъки, и Му заявихте: „Не, непременно ни постави цар.“И така, застанете сега пред Господа според племената си и според родовете си
10:19 Букв. хилядите си.
.“

20 g  Тогава Самуил заповяда да дойдат всички Израилеви племена и Вениаминовото племе беше посочено с жребий. 21 h  След това заповяда на Вениаминовото племе да пристъпи според родовете си и с жребий беше посочен родът на Матри. А когато доведоха рода на Матри по мъже, с жребий беше посочен Саул, син на Кис. Търсиха го, но не го намериха. 22Затова пак се допитаха до Господа: „Дали изобщо този човек е дошъл тук?“И Господ отговори: „Ето той се крие в обоза.“ 23 i  Бързо отидоха и го доведоха оттам. Когато застана сред народа, от раменете си нагоре той беше по-висок от всички. 24 j  Тогава Самуил каза на целия народ: „Виждате ли кого е избрал Господ? Като него няма сред всички вас.“Тогава целият народ започна да ликува и завика: „Да живее царят!“

25 k  След това Самуил възвести на народа правата на царската власт, записа ги в книга и я положи пред Господа. Тогава той разпусна целия народ, всеки да си отиде в своя дом. 26Също и Саул си отиде вкъщи, в Гива. Придружаваха го онези храбреци, до чиито сърца се беше докоснал Бог. 27 l  Но злостни хора заявяваха: „Как може да ни спаси такъв!“И го презряха и не му поднесоха дарове. Но той се правеше, че не забелязва това.
Copyright information for BulCont