1 Samuel 12

Оттегляне на Самуил като съдия

1 След това Самуил каза на целия Израил: „Ето аз ви послушах за всичко, което ми говорихте, и поставих цар над вас. 2 a  Ето царят ви предвожда по време на война. А аз вече съм стар и беловлас и синовете ми живеят сред вас. Аз бях ваш предводител от младини до днес. 3 b  Ето застанал съм тук – свидетелствайте против мене пред Господа и Неговия помазаник! На кого съм взел вола, на кого съм взел осела, кого съм измамил и кого съм онеправдал, от кого съм взел подкуп, за да затворя очи спрямо делото му – и аз ще ви го върна.“ 4А те отговориха: „Ти не си ни измамвал, нито си ни онеправдавал и от никого нищо не си взел.“ 5Той им каза: „Свидетел ви е Господ, свидетел е и помазаникът Му в този ден, че не намерихте нищо против мене.“Те отговориха: „Свидетел е.“

6 c  Тогава Самуил каза на народа: „Господ е Този, Който постави Мойсей и Аарон и Който изведе вашите предци от египетската земя. 7А сега застанете, за да разсъждавам с вас пред Господа за всички благодеяния, които Той оказа на вас и на вашите предци. 8 d  Когато Яков дойде в Египет
12:8 В Септуагинта е добавено: „египтяните ги измъчваха“.
, предците ви завикаха към Господа. Господ прати Мойсей и Аарон и те изведоха предците ви от Египет, и им дадоха това място за заселване.
9 f  Но те забравиха Господа, своя Бог, и Той ги предаде в ръцете на асорския военачалник Сисара, на филистимците и на моавския цар, които воюваха против тях. 10 g  Затова те викнаха към Господа: „Съгрешихме, защото изоставихме Господа и започнахме да служим на ваали и астарти. А сега, избави ни от ръцете на враговете ни и ние ще служим на Тебе.“ 11 h  Тогава Господ изпрати Йероваал и Варак, Йефтай и Самуил и ви избави от ръцете на окръжаващите ви врагове, и вие живяхте в безопасност. 12 i  Но като видяхте, че амонският цар Наас е потеглил против вас, вие ми казахте: „Не, нека цар царува над нас“– когато Господ, вашият Бог, е ваш цар.

13 И така, ето царя, когото избрахте, когото измолихте. Ето Господ постави цар над вас. 14Ако се боите от Господа и Му служите, ако слушате гласа Му и не се отклонявате от Господните заповеди както вие, така и царят ви, който царува над вас, и следвате Господа, вашия Бог, то ръката на Господа няма да бъде против вас. 15Ако пък не слушате гласа на Господа и започнете да се отклонявате от Неговите заповеди, то ръката на Господа ще бъде против вас и против царя ви, както беше против бащите ви. 16А сега станете и погледнете знамението, което Господ ще извърши пред очите ви. 17Нали сега е пшеничена жътва? Но аз ще призова Господа, за да изпрати гръм и дъжд. Така вие ще разберете и ще видите колко голямо е лошото дело, което сте извършили пред очите на Господа, като поискахте за себе си цар.“ 18Тогава Самуил призова Господа и Господ изпрати мълнии и дъжд в онзи ден, така че целият народ изпадна в голям страх пред Господа и пред Самуил.

19 Тогава целият народ каза на Самуил: „Помоли се за слугите си пред Господа, твоя Бог, за да не загинем; защото към всичките си грехове прибавихме още едно лошо дело, тъй като искахме за себе си цар.“ 20Но Самуил отговори на народа: „Не се бойте, вие вече извършихте това лошо дело. Само повече не спирайте да следвате Господа и служете на Господа от все сърце. 21Не се отклонявайте след нищожни богове, които не могат да ви принесат полза и да ви избавят, понеже са нищо. 22 j  А Господ няма да отхвърли народа Си заради Своето велико име, понеже Господ благоволи да ви направи Свой народ. 23А що се отнася до мене – нека бъда далеч от грях пред Господа. Няма да престана да се моля за вас, но ще ви поучавам в добрия и правия път. 24Само имайте страх пред Господа и Му служете вярно и от сърце, защото видяхте какви велики дела извърши Той за вас. 25Но ако извършвате лоши дела, тогава ще загинете и вие, и вашият цар.“
Copyright information for BulCont