1 Samuel 15

Саул отхвърлен от Бога

1 a  След това Самуил каза на Саул: „Господ ме изпрати да те помажа за цар над Неговия народ, над Израил; сега чуй думите на Господа. 2 b  Така каза Господ Вседържител: „Аз наблюдавах онова, което Амалик стори на Израил, как застана на пътя му, когато той идваше от Египет.“ 3Иди сега и порази Амалик
15:3 В Септуагинта е добавено: „и Йерим“.
и изтреби всичко негово
15:3 В Септуагинта е добавено: „не вземай за себе си нищо от тях, а унищожи, като пожертваш всичко негово“.
; не го щади, а предай на смърт мъже и жени, деца и кърмачета, волове и овце, камили и осли.“

4 Тогава Саул призова народа и го преброи в Телаим. Оказаха се двеста хиляди израилтяни пешаци, а освен това десет хиляди от племето на Юда. 5Саул се придвижи до града на Амалик и постави засада в долината. 6Саул каза на кинейците: „Идете, отделете се, напуснете амаликитците, за да не ви изтребя с тях, понеже вие се държахте благосклонно към всички израилтяни, когато идваха от Египет.“И така, кинейците се отделиха от амаликитците.

7 Тогава Саул разби Амалик от Хавила до местността Сур, която се намира срещу Египет. 8Той хвана жив амаликитския цар Агаг, а целия народ изтреби с меч
15:8 В Септуагинта е добавено: „и умъртви Йерим“.
.
9Но Саул и народът пощадиха Агаг и най-доброто от едрия добитък, от угоените животни и агнетата – те изобщо не искаха да изтребят всичко, което беше добро, а изтребиха всичко лошо и нищожно.

10 И словото на Господа беше отправено към Самуил: 11 f  „Разкайвам се, че поставих Саул за цар, понеже той се отвърна от Мене и не изпълни Моите заповеди.“Натъжи се Самуил и цяла нощ призоваваше Господа. 12А рано сутринта Самуил стана и тръгна да пресрещне Саул. На Самуил беше известено, че Саул е ходил на Кармил и там си е поставил паметник, а оттам се е върнал и е отишъл в Галгал. 13Когато Самуил дойде при Саул, Саул му каза: „Благословен да си от Господа. Изпълних заповедта на Господа.“ 14Но Самуил попита: „Какво е това блеене на овце в ушите ми и този рев на добитък, който чувам?“ 15Саул отговори: „Докараха ги от Амалик, защото народът пощади най-доброто от дребния и едрия добитък за жертвоприношение на Господа, твоя Бог; а другото изтребихме.“ 16Самуил каза на Саул: „Стига! Ще ти известя какво ми каза Господ нощес.“Саул му отговори: „Казвай.“

17 Самуил запита: „Нима ти не се имаше за незначителен, когато стана вожд на Израилевите племена и Господ те помаза за цар над Израил? 18Господ те изпрати на път и заповяда: „Иди, предай на унищожение нечестивите амаликитци и воювай против тях, докато ги изтребиш.“ 19Защо тогава ти не послуша Господния глас, а се хвърли по плячка и извърши зло пред очите на Господа?“ 20Саул отговори на Самуил: „Но аз послушах Господния глас, поех, където ме изпрати Господ, доведох амаликския цар Агаг и изтребих амаликитците. 21А от плячката, дребен и едър добитък, народът взе най-доброто от това, което трябва да бъде унищожено, за да принесе в Галгал жертва на Господа, твоя Бог.“ 22 g  Но Самуил възрази: „Нима всеизгарянията и жертвите са толкова приятни на Господа, колкото послушанието спрямо Господния глас? Наистина, послушанието е по-добро от жертвата и покорността – по-добра от тлъстината на овните. 23Защото непокорството е също грях като магьосничеството и упорството е също като нечестието и идолопоклонството. Тъй като ти пренебрегна словото на Господа, затова и Той те отхвърля, за да не бъдеш цар.“

24 Тогава Саул каза на Самуил: „Съгреших, понеже наруших заповедта на Господа и твоите наставления, но се уплаших от народа и послушах желанието му. 25А сега, прости ми моя грях и се върни с мене, за да се поклоня на Господа.“ 26 h  Но Самуил заяви на Саул: „Няма да се върна с тебе, защото ти пренебрегна словото на Господа и Господ те отхвърли, за да не бъдеш цар над Израил.“ 27А когато Самуил се обърна да си отиде, Саул хвана края на мантията му и тя се скъса. 28 i  Тогава Самуил каза: „Така днес Господ изтръгва Израилското царство от тебе и го дава на друг, който е по-добър от тебе. 29 j  Той, Славата на Израил, нито лъже, нито се разкайва. Той не е човек, за да се разкайва.“ 30Саул отвърна: „Съгреших. Но окажи ми сега чест пред старейшините на моя народ и пред Израил – тръгни с мене, за да се поклоня пред Господа, твоя Бог.“ 31Самуил тръгна след Саул и Саул се поклони пред Господа.

32 След това Самуил заповяда: „Доведете пред мене амаликитския цар Агаг.“Агаг дойде при него във вериги
15:32 Или: като трепереше.
. Тогава Агаг каза: „Навярно горчивината на смъртта е отминала.“
33Но Самуил каза: „Както мечът ти е лишавал жени от деца, така и майка ти между жените ще бъде лишена от деца.“След това Самуил съсече на части Агаг пред Господа в Галгал.

34 Тогава Самуил тръгна за Рама, а Саул потегли към дома си в Гива Саулова. 35Самуил вече не видя Саул до деня на смъртта си, но тъгуваше за него, защото Господ беше се разкаял, че беше поставил Саул за цар над Израил.
Copyright information for BulCont