1 Samuel 19

Преследване на Давид от Саул

1 А Саул говореше на сина си Йонатан и на всичките си служители да убият Давид. Но Давид се харесваше много на Сауловия син Йонатан. 2И Йонатан съобщи на Давид, казвайки: „Моят баща Саул иска да те убие. Затова пази се утре. Остани на тайно място и се скрий. 3Аз пък ще изляза и ще застана до своя баща на нивата, където ще си ти. Ще поговоря на баща си за тебе, ще видя какво е положението и ще ти съобщя.“

4 Йонатан говорѝ на баща си Саул добро за Давид и му каза: „Да не съгрешава царят спрямо своя слуга Давид, защото той не е съгрешил против тебе, а делата му са твърде полезни за тебе. 5Той излага живота си, когато сразява филистимците, и Господ извърши голямо избавление за целия Израил. Ти виждаше това и се радваше. Защо искаш да съгрешиш против невинна кръв и да убиеш Давид?“ 6Саул послуша гласа на Йонатан и се закле: „Жив е Господ! Давид няма да бъде убит.“ 7Тогава Йонатан повика Давид и му съобщи всички тези думи. И Йонатан доведе Давид при Саул. И той присъстваше при него, както преди.

8 Започна се пак война. Давид потегли, сражава се с филистимците и им нанесе голямо поражение. И те побягнаха от него. 9 a  Обаче зъл дух, допуснат от Господа, дойде върху Саул, когато седеше в дома си с копие в ръка, а Давид свиреше с ръката си на арфата. 10И Саул поиска да прикове Давид с копието в стената. Но Давид го отбягна и се спаси в тази нощ.

11 b  Саул изпрати пратеници в дома на Давид да го причакат и на сутринта да го убият. Това съобщи на Давид жена му Мелхола и каза: „Ако не се спасиш тази нощ, утре ще бъдеш убит.“ 12 c  Тогава Мелхола спусна Давид през прозореца. И той тръгна, избяга и се спаси. 13А Мелхола взе един домашен идол и го постави в леглото, а при главата му – козя кожа, и го покри с дреха. 14Когато Саул изпрати пратениците да доведат Давид, тя каза: „Той е болен.“ 15Тогава Саул изпрати отново пратеници да видят Давид и каза: „Докарайте ми го с леглото, за да бъде умъртвен!“ 16Когато пратениците влязоха, и ето в леглото имаше домашен идол и козя кожа под главата му. 17Тогава Саул каза на Мелхола: „Защо ме измами така, като остави моя враг да си отиде и да се спаси?“Мелхола отговори на Саул: „Той ми каза: „Не ме задържай! Ще те убия!“

18 Давид избяга, спаси се, отиде при Самуил в Рама и му съобщи всичко, което Саул извърши с него. Той и Самуил тръгнаха и се установиха в Нават. 19И известиха на Саул, казвайки: „Ето Давид е в Нават в Рама.“ 20Тогава Саул изпрати пратеници да хванат Давид. Когато те видяха събраните пророци, които пророчестваха, и Самуил да стои начело на тях, Божият Дух слезе върху Сауловите пратеници и те също започнаха да пророчестват. 21И съобщиха на Саул и той изпрати други пратеници. Но и те започнаха да пророкуват. 22Тогава сам той отиде в Рама. Когато стигна при големия кладенец, който е в Сеф, запита: „Къде са Самуил и Давид?“Отвърнаха му: „В Нават в Рама.“ 23И той тръгна към Нават в Рама. И върху него слезе също Божият Дух и той вървеше, като пророкуваше, докато стигна в Нават в Рама. 24 d  Съблече и той горните си дрехи и пророкуваше също пред Самуил, и лежа през целия ден и цялата нощ необлечен. Затова казват: „Нима и Саул спада към пророците?“
Copyright information for BulCont