1 Samuel 23

Давид освобождава град Кеил. Бягството му оттам

1 Съобщиха на Давид: „Ето филистимци нападнаха Кеил и разграбват харманите.“ 2И Давид попита Господа: „Да отида ли да разбия тези филистимци?“И Господ отговори на Давид: „Иди и ще разбиеш филистимците, и ще избавиш Кеил.“ 3Но хората на Давид му казаха: „Ето ние още оттук в Юдея се страхуваме, а как ще тръгнем към Кеил срещу бойните редове на филистимците?“ 4Тогава Давид запита Господа отново. И Господ му отговори: „Стани, слез в Кеил, понеже Аз ще предам филистимците в ръцете ти.“ 5И Давид потегли с хората си за Кеил, би се с филистимците, отне им стадата и им нанесе голямо поражение. Така той спаси жителите на Кеил.

6 Когато Авиатар, син на Ахимелех, избяга при Давид в Кеил, той дойде с ефод в ръката си. 7И известиха на Саул, че Давид е дошъл в Кеил. Саул каза: „Бог го предаде в ръцете ми, защото сам се затвори, тъй като е влязъл в град, който има порти и заключалки.“ 8И Саул призова целия народ на война, за да слезе при Кеил, да обсади Давид и хората му. 9Когато Давид узна, че Саул е замислил нещо лошо против него, каза на свещеник Авиатар: „Донеси ефода!“ 10И Давид каза: „Господи, Боже Израилев! Твоят слуга чу със сигурност, че Саул иска да дойде в Кеил и да разруши града заради мене. 11Ще ме предадат ли жителите на Кеил в ръцете му? Ще дойде ли Саул, както чу Твоят слуга? Господи, Боже Израилев, извести на своя слуга!“И Господ каза: „Ще дойде.“ 12И Давид попита: „Ще предадат ли жителите на Кеил мене и моите хора в ръцете на Саул?“И Господ каза: „Ще предадат.“ 13Тогава Давид и хората му, около шестстотин души, станаха и излязоха от Кеил, и странстваха, където можеха. Когато беше съобщено на Саул, че Давид е избягал от Кеил, той се отказа от похода.

Странстване на Давид

14 А Давид остана в пустинята по непристъпни места и живееше по планинските места в пустинята Зиф. И Саул го търсеше всеки ден, но Бог не го предаде в ръцете му. 15Обаче Давид видя, че Саул е потеглил, за да посегне на живота му, и остана в пустинята Зиф, в гората. 16И Сауловият син Йонатан стана, отиде при Давид в Хореш, укрепи надеждата му в Бога 17и му каза: „Не се страхувай, защото ръката на баща ми Саул няма да те стигне и ти ще царуваш над Израил, а аз ще бъда втори след тебе. Също и баща ми Саул знае, че ще бъде така.“ 18 a  Тогава двамата сключиха съюз пред Господа. Давид остана в гората, а Йонатан се завърна в дома си.

19 b  Но зифците отидоха при Саул в Гива и казаха: „Давид се крие при нас на непристъпни места в гората по хълма Хахил, надясно от Йесимон. 20И сега, царю, ако желаеш, ела, а наша работа ще бъде да го предадем в ръцете на царя.“ 21И Саул отвърна: „Благословени да сте от Господа, защото ме пожалихте. 22Идете и установете още, узнайте и вижте мястото, където е той, кой го е видял там, понеже ми казаха, че е твърде хитър. 23Вижте и разузнайте всички укрития, в които би могъл да се скрие там, и се върнете при мене със сигурно известие. Тогава ще дойда с вас. И ако е в страната, ще го търся между всички родове на племето на Юда.“ 24Те станаха и отидоха в Зиф преди Саул.

Но Давид и неговите хора бяха в пустинята Маон, в долината Арава на юг от Йесимон.
25Саул и неговите хора потеглиха да го търсят. Съобщиха на Давид и той слезе към скалата, и пребиваваше в пустинята Маон. Като чу това, Саул започна да преследва Давид в пустинята Маон. 26И Саул вървеше от едната страна на хълма, а Давид и неговите хора бяха от другата страна на хълма. Когато Давид уплашено бягаше да се отдалечи от лицето на Саул, а Саул и хората му искаха да обградят Давид и неговите хора, за да ги уловят, 27дойде пратеник при Саул и каза: „Побързай и ела, понеже филистимците нападнаха страната!“ 28Тогава Саул се върна от преследването на Давид и потегли срещу филистимците, поради което мястото беше наречено Села-Хамамлекот
23:28 От евр. скала на разделението.
.
Copyright information for BulCont