1 Samuel 27

Давид при филистимците

1 И Давид каза: „Някой ден ще падна в ръцете на Саул. Няма по-добро за мене освен да избягам във филистимската земя. Тогава Саул ще престане да ме търси вече по всички предели на Израил, така че ще се избавя от ръцете му.“ 2 a  Затова Давид стана и заедно с шестстотин мъже, които бяха с него, отиде при Анхус, син на Маах. 3И Давид живееше при Анхус в Гет, той и хората му, всеки с домашните си, също Давид и двете му жени – йезреелката Ахиноама и кармилката Авигея, бивша Навалова жена. 4Когато беше известено на Саул, че Давид е избягал в Гет, той не го потърси вече.

5 А Давид каза на Анхус: „Ако съм спечелил благоволение в очите ти, нека ми бъде дадено място в един от твоите градове в полето и аз ще живея там. Защо твоят слуга да живее в царския град при тебе?“ 6В същия ден Анхус му даде Секелаг. Затова Секелаг принадлежи на юдейските царе и до днес. 7 b  Всичкото време, през което Давид пребиваваше във филистимската земя, беше година и четири месеца. 8И Давид излизаше с хората си и нападаше гесурците, гирзейците и амаликитците, тъй като населяваха земята от отдавна, до Сур и до египетската земя.

9 Давид опустошаваше страната и не оставяше живи нито мъже, нито жени, а вземаше овце и говеда, магарета, камили и дрехи. Когато се връщаше и идваше при Анхус, 10Анхус питаше: „Къде нападнахте днес?“Давид отговаряше: „Юга на Юдея“или „Юга на Йерахмеел“, или „Южната земя на кенейците“. 11И Давид не оставяше жив нито мъж, нито жена, за да ги доведе в Гет, като си казваше: „Те може да известят за нас, казвайки: „Така направи Давид!“И постъпваше така през цялото време, когато живееше във филистимската страна. 12Тогава Анхус се доверяваше, като казваше: „Той наистина стана омразен на народа си Израил и ще ми бъде слуга за вечни времена.“
Copyright information for BulCont