1 Samuel 30

Давидовият поход срещу амаликитците

1 И случи се така, че на третия ден след като Давид и хората му тръгнаха за Циклаг, амаликитците нападнаха Негев и Секелаг. Те атакуваха Секелаг и го опожариха, 2но не убиха никого, а откараха в плен жените и всички, които бяха в него – от малък до голям, и тръгнаха по пътя си. 3Когато Давид и хората му пристигнаха до града и ето – той беше изгорен с огън, а жените им, синовете им и дъщерите им бяха пленени. 4Тогава Давид и хората, които бяха с него, издигнаха своя глас и заплакаха, докато не им остана сила да плачат. 5 a  Бяха пленени също и двете жени на Давид: Ахиноама, йезреелка, и Авигея от Кармил, бившата Навалова жена. 6А Давид беше много притеснен, понеже народът искаше да го убие с камъни, тъй като всички бяха огорчени, всеки поради загубата на синовете си и дъщерите си. Но Давид укрепна с надежда в Господа, своя Бог.

7 b  Тогава Давид каза на свещеника Авиатар, син на Ахимелех: „Донеси ми ефода!“И Авиатар донесе ефода при Давид. 8А Давид запита Господа: „Да преследвам ли това пълчище и ще го стигна ли?“И Той му каза: „Преследвай го, защото непременно ще го стигнеш и ще спасиш пленените.“ 9И Давид тръгна заедно с шестстотин мъже, които бяха с него. И стигнаха до потока Восор, където прекалено изморените спряха. 10А Давид продължи преследването заедно с четиристотин души, а двеста души не успяха да преминат потока Восор. 11Тогава намериха един египтянин на полето и го доведоха при Давид. Дадоха му хляб, той яде и го напоиха с вода. 12Дадоха му и част от низа смокини и два грозда сухо грозде. И той яде и възвърна силата си, защото не беше ял хляб и не беше пил вода три дена и три нощи. 13И Давид го попита: „Кой си ти и откъде си?“А младежът каза: „Аз съм египтянин, роб на амаликитец, и моят господар ме изостави, защото заболях преди три дена. 14Ние нападнахме Негев и земята на племето на Юда, и южната част на Халев, а Секелаг опожарихме.“ 15Тогава Давид го запита: „Ще ме заведеш ли до това пълчище?“А той каза: „Закълни ми се в Бога, че няма да ме убиеш и няма да ме предадеш в ръцете на господаря ми, и аз ще те заведа до това пълчище.“ 16Давид му се закле и той го заведе. И ето намериха амаликитците, пръснати по цялата онази страна, ядяха и пиеха, и празнуваха заради голямата плячка, която бяха взели от филистимската земя и от юдейската земя. 17Давид ги поразяваше от зазоряване до вечерта на следващия ден и никой от тях не се избави освен четиристотин младежи, които възседнаха камили и избягаха. 18Тогава Давид отне всичко, което амаликитците бяха взели, избави и двете си жени. 19Така че не им се изгуби нищо – нито малко, нито голямо, нито синове, нито дъщери, нито нещо от плячката, нито каквото и да е, което амаликитците бяха взели от тях. Давид възвърна всичко. 20И Давид взе всичките овце и говеда, а пред плячката вървяха хората му и казваха: „Това е Давидовата плячка!“

21 И Давид стигна до двестата мъже, които бяха безсилни да го последват и той ги беше оставил при потока Восор. Те излязоха да посрещнат Давид и хората му, а когато Давид се приближи до тях, поздрави ги. 22Тогава злобните и негодниците, които бяха с Давид, започнаха да казват: „Тъй като те не бяха с нас, няма да им дадем от плячката, която отнехме. Нека всеки вземе жена си и децата си и да си върви.“ 23Но Давид рече: „Не правете така, братя мои, след като Господ ни даде това и ни запази, като даде в ръцете ни и пълчището, което беше дошло против нас. 24 c  И кой би трябвало да ви послуша? Каквато е частта на онези, които участваха в сражението, такава част трябва да бъде и за онези, които останаха при обоза: те трябва да делят по равно.“ 25И стана така от това време насетне. Давид направи това правило и право за Израил и до днес.

26 Когато Давид пристигна в Циклаг, изпрати от плячката и на старейшините в Юдея, които му бяха близки, като каза: „Ето ви подарък от плячката, взета от враговете на Господа“, 27– на онези, които са във Ветил и в южния Рамот, в Ятир, 28които са в Ароир, в Шифмот и които са в Естемоа, 29и на онези, които са в Рахал
30:29 В Септуагинта е добавено: „в Гет, в Кинан, в Сафен, и на онези в Тимат“.
, на онези, които са в йерахмеелските градове и в кенейските градове,
30на онези в Хорма и в Хорашан, в Атах 31и в Хеврон, и по всички места, където Давид обикаляше, той и хората му.
Copyright information for BulCont