1 Samuel 28

1В това време филистимците събраха своите войски за война, за да се сражават с Израил. Тогава Анхус каза на Давид: „Да знаеш, че ти и хората ти ще тръгнете с мене да се сражавате.“ 2А Давид каза на Анхус: „Добре, ти ще разбереш какво ще направи твоят слуга.“Анхус пък отвърна на Давид: „Затова ще те направя пазител на своята глава през цялото време.“

Саул при заклинателката в Ен-Дор

3 a  А Самуил беше умрял и всички израилтяни бяха го оплакали и го бяха погребали в Рама, неговия град. Саул пък беше изгонил от страната заклинателите на духове на мъртъвци и гадателите. 4Филистимците се събраха, дойдоха и се разположиха на лагер в Сонам. Тогава Саул събра целия израилски народ и се разположи на лагер на планината Гелвуй. 5Когато Саул видя лагера на филистимците, уплаши се и сърцето му трепна силно. 6 b  Тогава Саул се допита до Господа, но Господ не му отговаряше – нито насън, нито чрез Урим, нито чрез пророците. 7И Саул каза на слугите си: „Потърсете ми жена, заклинателка на духове на мъртви, за да отида при нея и да я попитам.“И неговите слуги му казаха: „Ето жена заклинателка има в Ен-Дор.“

8 Тогава Саул преобрази лицето си, облече други дрехи, тръгна заедно с двама души и отидоха при жената през нощта. Тогава Саул ѝ каза: „Моля те, поврачувай ми с извикване на духове и извикай когото ти кажа.“ 9А жената му отвърна: „Ето ти знаеш какво направи Саул – изгони от страната извиквачите на духове и гадателите. Защо поставяш примка за живота ми, за да ме погубиш?“ 10А Саул ѝ се закле в Господа и каза: „Жив е Господ! Няма да имаш вина за това нещо.“ 11Тогава жената попита: „А кого да ти извикам?“Той отговори: „Извикай ми Самуил!“ 12Когато жената видя Самуил, извика високо. И се обърна към Саул: „Защо ме измами? Ти си Саул!“ 13А царят ѝ каза: „Не се бой! Кажи какво виждаш!“И жената отговори на Саул: „Виждам един като бог да излиза от земята.“ 14Тогава той запита: „Какъв е той наглед?“А тя отговори: „Стар мъж излиза, облечен в дълга дреха!“Тогава Саул разбра, че е Самуил, падна по лице на земята и се поклони.

15 А Самуил каза на Саул: „Защо ме безпокоиш, като ме накара да изляза?“Саул отвърна: „Много съм притеснен. Филистимците воюват срещу мене, а Бог се отвърна от мене и вече не ми отговаря нито чрез пророци, нито чрез сънища. Затова те призовах, за да ме научиш какво да правя.“

16 Тогава Самуил каза: „А защо питаш мене, след като Господ е отстъпил от тебе и е станал твой неприятел? 17 c  Господ ще ти направи това, което е казал чрез мене: Господ ще отнеме царството от твоите ръце и ще го даде на твоя ближен Давид. 18 d  Тъй като ти не послуша гласа на Господа и не постъпи спрямо Амалик съобразно силния Му гняв, поради това Господ върши това нещо спрямо тебе днес. 19 e  И Господ ще предаде във филистимските ръце Израил заедно с тебе. Утре ти и синовете ти ще бъдете с мене, а израилския лагер Господ ще предаде във филистимските ръце.“

20 Тогава Саул падна изведнъж, цял проснат на земята, и много се уплаши от думите на Самуил. И нямаше сила у него, защото не беше ял през целия онзи ден и цялата нощ. 21Тогава жената влезе при Саул и видя, че беше много уплашен. И тя му рече: „Ето слугинята ти чу гласа ти и изложи живота си на опасност, и изпълних каквото ми каза. 22А сега все пак чуй гласа на своята слугиня! Аз ще ти предложа къшей хляб и си хапни. Тогава ще имаш сила, когато тръгнеш по своя път.“ 23Но той отказа и рече: „Няма да ям!“Тогава слугите му, а също и жената, го придумаха. И той ги послуша, стана от земята и седна на леглото. 24А жената имаше вкъщи угоено теле, побърза, закла го, взе брашно, замеси го и опече безквасни пити. 25Предложи ги на Саул и на слугите му и те ядоха. И станаха, и заминаха през същата нощ.
Copyright information for BulCont