1 Samuel 3

Призоваване на Самуил за пророк

1 Малкият Самуил служеше на Господа под надзора на Илий. В онези дни рядко прозвучаваше слово от Господа. Пророческите видения не бяха чести. 2В онова време се случи следното: Илий беше легнал да спи на мястото си. Очите му бяха почнали да се премрежват и той не можеше да вижда. 3 a  Божият светилник още не беше угаснал и Самуил лежеше в Господния храм, където беше Божият ковчег. 4Тогава Господ викна към Самуил: „Самуиле! Самуиле!“Той отговори: „Ето ме!“ 5Завтече се при Илий и каза: „Ето ме! Ти ме повика.“Но той отвърна: „Не съм те викал. Иди си легни.“И той си отиде и си легна да спи. 6Но Господ викна отново към Самуил: „Самуиле, Самуиле!“Той стана и отиде пак при Илий, и каза: „Ето ме. Ти ме повика.“Но той отговори: „Не съм те викал, синко, иди си легни.“ 7Самуил не беше разбрал, че това е Господ, защото словото на Господа още не беше му се откривало. 8Господ викна към Самуил и трети път. Той стана, отиде при Илий и каза: „Ето ме. Ти ме повика.“Тогава Илий разбра, че Господ е Този, Който призовава момчето. 9Затова Илий каза на Самуил: „Иди си легни и ако Призоваващият те повика, отговори така: „Говори, Господи, понеже Твоят служител слуша.“Самуил отиде и легна на мястото си.

10 И Господ дойде, застана и викна, както преди това: „Самуиле! Самуиле!“Той отговори: „Говори
3:10 В Септуагинта е добавено: „Господи“.
, понеже Твоят служител слуша.“
11Тогава Господ каза на Самуил: „Ето Аз ще извърша в Израил такова дело, че ще писнат и двете уши на всеки, който чуе за него. 12 c  В онзи ден Аз отначало докрай ще изпълня над Илий всичко, което предизвестих за дома му. 13Аз му известих, че ще накажа дома му за вечни времена за онази вина, защото той знаеше как синовете му богохулстват и не ги обуздаваше. 14Поради това, кълна се за дома на Илий: вината на Илиевия дом няма да се заличи за вечни времена нито с жертви, нито с хлебни приноси.“

15 Самуил спа до сутринта
3:15 В Септуагинта е добавено: „стана рано“.
и отвори вратите на Господния дом. Но Самуил се боеше да съобщи на Илий за това видение.
16Тогава Илий повика Самуил и каза: „Самуиле, сине мой!“Той отговори: „Ето ме!“ 17Илий попита: „Какво е това, за което Той ти говори? Не скривай от мене нищо. Бог може сега и в бъдеще да те накаже, ако скриеш от мене нещо от всичко онова, което Той ти е говорил.“ 18Тогава Самуил му разказа всичко и не скри от него нищо. Илий каза: „Той е Господ. Нека постъпи, както Му е угодно.“

19 e  Самуил израсна и Господ беше с него. Той не остави неизпълнена нито една негова дума. 20 f  Цял Израил от Дан до Вирсавия разбра, че Самуил е засвидетелстван като истинен Господен пророк. 21Господ се явяваше в Силом и по-нататък, защото се откриваше на Самуил в Силом чрез словото на Господа
3:21 В Септуагинта е добавено: „Цял Израил, от край до край земята, се увери, че Самуил е Господен пророк. Илий остаря твърде много, а синовете му продължаваха да живеят нечестиво пред Господа“.
.
Copyright information for BulCont