1 Samuel 4

Поражението на Израил

1 Филистимците се подготвяха да воюват с израилтяните. А Самуиловото слово се беше разпространило по цял Израил. Тогава израилтяните тръгнаха на война против филистимците и се разположиха на лагер при Авен-Езер, а филистимците – при Афек. 2Филистимците се наредиха за бой против израилтяните. Разрази се тежко сражение, филистимците разбиха израилтяните и избиха на бойното поле около четири хиляди души от тях. 3Когато народът дойде в стана, Израилевите старейшини казаха: „Защо Господ остави днес да ни победят филистимците? Да си вземем от Силом ковчега на Господния завет и като дойде сред народа, ще ни спаси от ръката на враговете ни.“ 4 a  Така народът изпрати пратеници в Силом и те донесоха оттам ковчега на завета на Господ Вседържител, Който седи на херувими. А при ковчега на Божия завет бяха и двамата синове на Илий – Офни и Финеес.

5 И когато ковчегът на завета Господен пристигна в стана, цял Израил нададе такъв силен вик на ликуване, че земята ехтеше. 6Филистимците чуха радостните викове и попитаха: „Какво е това страшно викане в стана на евреите?“И разбраха, че в стана е пристигнал Господният ковчег. 7Филистимците се изплашиха, защото си казаха: „Техният Бог е дошъл в стана им. Горко ни! Защото такова нещо не се е случвало по-рано. 8 b  Горко ни! Кой ще ни избави от ръката на този силен Бог? Този Бог порази египтяните с всякакви напасти в пустинята. 9Бъдете храбри, филистимци, и бъдете мъжествени, иначе ще станете роби на евреите, както те са ваши роби. Бъдете мъжествени и влезте в битка с тях.“

10 Филистимците влязоха в битка и израилтяните бяха разбити, така че всеки побягна към шатрата си. Поражението беше твърде голямо – от израилтяните паднаха убити тридесет хиляди пешаци. 11Божият ковчег беше пленен и загинаха двамата синове на Илий Офни и Финеес.

Смъртта на Илий

12 Един човек от Вениаминовото племе тръгна от полесражението в същия ден и отиде в Силом с раздрана дреха и прах по главата. 13Когато той пристигна, Илий седеше на стол при входа и гледаше към улицата в очакване, понеже сърцето му трепереше за Божия ковчег. И когато този човек пристигна в града и съобщи това, целият град високо застена. 14Илий чу риданията и виковете и попита: „Какъв е този шум?“Човекът веднага се приближи и съобщи на Илий. 15Тогава Илий беше на деветдесет и осем години; очите му бяха помътнели и той не можеше да вижда. 16Човекът каза на Илий: „Аз дойдох от стана, днес пристигнах от полесражението.“Илий запита: „Какво стана, синко?“ 17Вестителят отговори: „Израилтяните побягнаха пред филистимците, народът претърпя голямо поражение. Също и двамата ти синове, Офни и Финеес, загинаха, а Божият ковчег беше пленен.“ 18Когато той спомена за Божия ковчег, Илий падна по гръб от стола при входа; понеже беше стар и тежък, той си строши гръбнака и умря. Той беше съдия на Израил четиридесет години.

19 Снаха му, жената на Финеес, беше в напреднала бременност. Щом чу известието за пленяването на Божия ковчег и за смъртта на свекъра си и мъжа си, припадна на земята и роди, понеже болките дойдоха внезапно. 20 c  Когато тя лежеше на умиране, жените около нея ѝ казваха: „Радвай се, ти роди син.“Но тя не отговори и не обърна внимание. 21Тя даде име на детето Ихавод
4:21 Евр. Ихавод – безславие.
, с което искаше да каже: „Славата си отиде от Израил“– поради загубата на Божия ковчег и
4:21 В Септуагинта е добавено: „смъртта“.
на свекъра си и на мъжа си.
22И рече: „Славата си отиде от Израил, понеже Божият ковчег е пленен.“
Copyright information for BulCont