1 Thessalonians 1

Това е най-ранното послание на ап. Павел. По време на второто си благовестническо пътуване около 50 г. апостолът заедно със Силван (наричан още Сила) и Тимотей посетил град Солун. Макар че престоял само няколко седмици в града, той основал християнска общност (Деян. 17:1-9). Няколко месеца по-късно от Атина той изпратил Тимотей обратно в Солун, за да се осведоми за състоянието на младата църква. Посланието е написано в Коринт, където апостолът се срещнал с пристигналия с добри новини от Солун Тимотей (Деян. 18:1-6).

Тимотей не премълчал някои неправилни разбирания на новоповярвалите и безпокойствата, които те изпитвали относно участта на своите починали сродници. Смъртта ги плашела, предполагайки, че царството на славата при Второто пришествие на Иисус Христос ще е само за живите, но не и за умрелите.

Всичко това дало повод на ап. Павел незабавно да се обърне към солуняните с послание, за да изрази своята радост и благодарността си за вярата им (1:2-10); да им предложи лек против забелязаните от Тимотей нравствени недъзи (4:1-12) да ги успокои, да им даде християнска надежда относно съдбата на умрелите и да им предложи учението за Второто пришествие на Иисус Христос (4:13 – 5:11). Писмото си той завършва с напътствия и заключителни поздравления (5:12-28).

Особено внимание заслужават поученията за благовестието сред езичниците (1:2-10), за Божието слово (2:13), за свят християнски живот и за очакването на славното Второ пришествие.

Поздрав

1 a  Павел, Силван и Тимотей до църквата в Солун, която е на Бог Отец и на Господ Иисус Христос: благодат и мир на вас от Бога, нашия Отец, и от Господ Иисус Христос
1:1 В някои ръкописи липсва: „от Бога, нашия Отец, и от Господ Иисус Христос“.
.

Животът и вярата на солунските християни

2 c  Благодарим винаги на Бога за всички вас, като ви споменаваме в нашите молитви и 3непрестанно си припомняме пред Бога и нашия Отец делата на вашата вяра, действената ви любов и твърдата ви надежда в нашия Господ Иисус Христос. 4Възлюбени от Бога братя, знаем, че сте избирани от Него, 5 d  защото нашето благовестие достигна до вас не чрез слово, но и чрез сила, и чрез Светия Дух, и с пълна убеденост. Знаете как се държахме във вашата среда заради вас. 6 e  И вие последвахте нашия пример и този на Господа, като при много страдания приехте словото с радост, която идва от Светия Дух. 7 f  Така станахте образец за всички вярващи в Македония и в Ахая. 8 g  От вас прозвуча словото на Господа не само в Македония и Ахая, но и навсякъде се разнесе вестта за вашата вяра. Затова няма нужда ние да говорим нещо повече за вас, 9 h  защото самите вярващи говорят за нас как ни приехте, когато дойдохме при вас, и как от идолите към Бога се обърнахте, за да служите на живия и истински Бог 10 i  и да очаквате от небесата Иисус – Неговия Син, Когото Той възкреси от мъртвите и Който ни спасява от идващия гняв.
Copyright information for BulCont