1 Thessalonians 3

1 a  Затова, като не понасяхме повече да сме далече, решихме да останем сами в Атина 2и изпратихме Тимотей, нашия брат и Божий служител, който работи с нас при благовестенето за Христос, да ви укрепи и утвърди във вярата ви, 3 b  така че никой да не се смущава от страданията. А вие сами знаете, че така ни е отредено, 4 c  защото и когато бяхме при вас, ви предупредихме, че ще страдаме. И както знаете, така стана. 5 d  Поради това и аз, като не можех вече да понасям, изпратих Тимотей, за да се осведомя за вярата ви, да не би изкусителят да ви е изкусил и нашият труд да е бил напразен.

6 e  Но току-що Тимотей се завърна от вас при нас и ни донесе добра вест за вашата вяра и любов, както и за това, че си спомняте винаги за нас с добро и копнеете да ни видите, както и ние вас. 7Затова, братя, и ние, при всичките си притеснения и несгоди, се утешихме за вас. 8Сега, когато вие вярвате твърдо в Господа, ние живеем истински. 9Каква благодарност можем да въздадем към Бога за вас за цялата радост, която изживяваме заради вас пред нашия Бог! 10 f  Денем и нощем усърдно се молим да видим лицата ви и да допълним онова, което не достига във вашата вяра.

11 g  Нека Сам нашият Бог Отец и нашият Господ Иисус Христос
3:11 В някои ръкописи липсва: „Христос“.
да насочат пътя ни към вас.
12А колкото до вас, Бог да благослови обичта ви един към друг и към всички, за да расте и се обогатява – обич, каквато и ние изпитваме. 13Така ще утвърди сърцата ви, за да станете безукорни до святост пред Бога, нашия Отец, при пришествието на нашия Господ Иисус с всичките Му светии
3:13 В някои ръкописи е добавено: „Амин*“.
.
Copyright information for BulCont