1 Thessalonians 4

Наставление за подобаващ християнски живот

1 a  И тъй, братя, молим ви и ви призоваваме в името на Господ Иисус да се усъвършенствате все повече, след като научихте от нас как трябва да постъпвате и да бъдете приятни на Бога
4:1 В някои ръкописи е добавено: „както и постъпвате“.
,
2защото знаете какви наставления ви предадохме от Господ Иисус.

3 c  d  Божията воля е тази: да се освещавате, като се въздържате от разпътство, 4всеки един от вас да знае как да се отнася с тялото си свято и достойно, 5а да не бъде похотлив като езичниците, които не познават Бога; 6 e  да не извършва такива престъпления и да не подвежда към това своя брат, защото Господ наказва за всичко това, както преди ви казахме и засвидетелствахме. 7Защото Бог не ни призова към безнравственост, а към святост. 8 f  И така, който отхвърля това, отхвърля не човека, а Бога, Който ви даде Своя Свети Дух.

9 А за братолюбието няма нужда да ви пишем, защото вие самите сте научени от Бога да се обичате един друг. 10Така се отнасяте с всички братя в цяла Македония. Молим ви, братя, повече да се стремите към съвършенство. 11 g  Показвайте усърдие за смирен живот; вършете своите си дела и се трудете със собствените си ръце, както ви поучавахме по-рано, 12за да се отнасяте с невярващите както подобава и да не сте в тежест на никого.

Възкресение на мъртвите

13 h  Братя, искам да сте наясно относно починалите, за да не скърбите както другите, които нямат надежда. 14Защото, както вярваме, че Иисус умря и възкръсна, така трябва да вярваме, че Бог ще доведе при Себе Си и починалите с вяра в Иисус.

15 i  А според словото на Господ, това ви казваме: ние, живите, които останем до пришествието на Господа, няма да изпреварим починалите, 16 j  защото Сам Господ ще слезе от небето след заповед, глас на архангел и звук на Божия тръба и най-напред ще възкръснат умрелите с вяра в Христос. 17 k  След това ние, останалите живи, ще бъдем грабнати заедно с тях на облаци, за да посрещнем Господа във въздуха, и така ще бъдем винаги с Господа. 18Затова се утешавайте един друг с тези думи.
Copyright information for BulCont