1 Timothy 1

Посланието е написано през 65 г. в римската провинция Македония, може би в гр. Филипи, след първия престой на ап. Павел в затвора. За Тимотей имаме много сведения от книгата Деяния на апостолите и посланията на ап. Павел. Бил родом от гр. Листра в южната малоазийска област Ликаония, син на баща езичник и майка юдейка, приела християнството. В този град Тимотей се запознал с ап. Павел по време на първото му благовестническо пътуване и станал негов най-доверен и усърден сътрудник.

Младият Тимотей от детските си години изучил свещените писания (2 Тим. 3:15), от които черпил мъдрост за спасение. Ап. Павел го взел със себе си по време на второто си проповедническо пътуване и така Тимотей станал един от близките му ученици и сътрудници, помагал му в разпространението на Христовото благовестие, носел събраните помощи за християните в Йерусалим, изпълнявал и други важни задачи. Предполага се, че по време на своето четвърто благовестническо пътуване ап. Павел го поставил за ръководител на църквата в град Ефес.

Посланията до Тимотей, както и посланието до Тит, обикновено се наричат пастирски, защото съдържат наставления, актуални не само за своите адресати, но и за всички пастири на Църквата. Те имат личен и практически характер.

Във връзка с поетата отговорност за църквата в Ефес апостолът отправя насърчения и наставления към младия Тимотей. Най-напред изтъква опасността от лъжеучителите и го насърчава да остане верен на здравото християнско учение, като дава за пример и своето призоваване (гл. 1). После дава указания за богослуженията (гл. 2) и посочва условията за поемане на свещено служение в църквата. Това е най-подробното изброяване на качествата, които трябва да притежава един епископ (презвитер) (3:2–7), и единственото в Новия Завет описание на качествата, изисквани от дякона (3:8–16). С поетични слова говори за „тайната на вярата“, открита ни чрез въплъщението на Божия Син, спасителното дело на Иисус Христос и славното Му възнасяне на небето (гл. 3). След това се връща към въпроса за онези „лицемерни хора, които говорят лъжа и са останали без всякаква съвест“, срещу които Тимотей трябва да се бори, като им противопоставя личния си добър пример (гл. 4). Дава му подробни указания за работа с християните от различна възраст, различно семейно и обществено положение (гл. 5). Накрая още веднъж насочва вниманието на Тимотей към лъжеучителите и му препоръчва да защитава неотстъпно, да пази и разпространява християнската вяра и нравственост чрез „добрия подвиг на вярата“(гл. 6).

Поздрав и благослов

1 Павел, апостол на Иисус Христос по заповед на Бога, нашия Спасител, и на Господ
1:1 В някои ръкописи липсва: „Господ“.
Иисус Христос, нашата надежда –
2 b  до Тимотей, истински син по вяра: благодат, милост и мир от Бога, нашия Отец, и от Иисус Христос, нашия Господ.

Против лъжеучителите

3 Когато тръгнах за Македония, аз те помолих да останеш в Ефес, за да наредиш на някои хора да не проповядват друго учение, 4 c  нито да се занимават с измислици и безкрайни родословни списъци, които служат повече за спорове, отколкото в полза на Божията наредба за спасение чрез вярата. 5А целта на поръчението е да се породи любов от чисто сърце, от добра съвест и нелицемерна вяра. 6Някои, като не постигнаха тези неща, се отклониха в празнословие, 7понеже желаеха да бъдат законоучители, без да разбират нито какво говорят, нито какво поддържат.

8 А ние знаем, че Законът е добър, ако някой го прилага правилно, 9като знае, че Законът е установен не за праведника, а за беззаконници и непокорни, за нечестивци и грешници, за неправедни и скверни, за убийци на бащи и майки, за всички убийци, 10 d  за блудници, хомосексуалисти, похитители на хора, лъжци, клетвопрестъпници и за всичко друго, което противоречи на здравото учение. 11 e  Това съответства на славното благовестие на блажения Бог, което ми бе поверено.

Благодарността на апостола

12 Благодаря на Иисус Христос, нашия Господ, Който ми даде сила, че ме призна за верен и ме постави да Му служа, 13 f  макар по-рано да бях хулител, гонител и насилник. Но ми беше оказана милост, защото без да зная, постъпвах така, без да познавам истинската вяра. 14Но благодатта на нашия Господ стана преизобилна с вяра и любов в името на Иисус Христос. 15 g  h  Верни и достойни изцяло да бъдат приети са думите, че Иисус Христос дойде в света да спаси грешниците, пръв от които съм аз. 16Но затова ми беше оказана милост, за да покаже Иисус Христос в мене, най-големия грешник, цялото Си дълготърпение за пример на онези, които ще повярват в Него, за да имат вечен живот. 17А на Царя на вечността, на непреходния, невидимия, единствен премъдър
1:17 В някои ръкописи липсва: „премъдър“.
Бог – чест и слава за вечни времена. Амин.

Отговорността на Тимотей

18 Синко Тимотей! Предавам ти това поръчение съгласно предишните пророчества за тебе, дадени, за да воюваш съобразно тях като добър воин, 19имайки вяра и добра съвест, която някои отхвърлиха и претърпяха корабокрушение във вярата; 20 j  към тях принадлежат Именей и Александър, които предадох на Сатаната, за да се научат да не богохулстват.
Copyright information for BulCont