1 Timothy 2

Молитва за всички

1 И така, моля преди всичко да се отправят прошения, молитви, молби и благодарност за всички хора, 2за царе и за всички, които са на власт, за да прекарваме мирен и спокоен живот в пълно благочестие и чистота. 3Защото това е добро и приятно пред нашия Спасител, Бога, 4 a  Който иска да се спасят всички хора и да достигнат до познание на истината.

5 b  Защото един е Бог, един е и посредникът между Бога и хората – Иисус Христос като Човек, 6 c  Който отдаде Себе Си като откуп за всички; това бе засвидетелствано в определеното от Бога време. 7 d  За това аз съм поставен за проповедник и апостол – истина ви казвам в името на Христос
2:7 В някои ръкописи липсва: „в името на Христос“.
, не лъжа, – учител на езичниците във вярата и истината.

За скромността на жените

8 И така, искам мъжете да се молят на всяко място, като издигат чисти ръце без гняв и ропот. 9 f  Също така и жените, облечени прилично, да се украсяват със свенливост и благоразумие, а не с особени прически, със злато, с бисери или със скъпи дрехи, 10а с добри дела, както прилича на жени, които се посвещават на благочестие. 11 g  Жената да се учи мълчаливо и в пълно покорство. 12На жена не позволявам да поучава, нито да владее над мъж, но нека бъде мълчалива. 13 h  Защото първо беше сътворен Адам, а после Ева. 14 i  И не Адам беше измамен от дявола, а жената беше измамена и съгреши. 15Но една жена ще се спаси чрез раждане на деца, ако живее във вяра, в любов и в святост, както и в благоразумие.
Copyright information for BulCont