1 Timothy 3

Изисквания към епископите и дяконите

1 a  Верни са тези думи: стреми ли се някой към епископство, той желае добро служение. 2 b  Ето защо епископът трябва да е безукорен, мъж на една жена
3:2 Т.е. само един път женен.
, въздържан, благоразумен, скромен, гостоприемен, способен да поучава.
3Да не бъде пияница, побойник, користолюбов
3:3 В някои ръкописи липсва: „користолюбив“.
, а кротък, миролюбив и безкористен.
4Да може да управлява добре своя дом и да държи децата си в послушание и уважение към всички; 5защото който не умее да управлява собствения си дом, как ще се грижи за Божията църква? 6Да не е новопокръстен, за да не се възгордее и да бъде осъден, както дяволът. 7Той трябва да е с добро име сред хората извън църквата, за да не бъде укоряван и да не падне в примката на дявола.

8 Дяконите също трябва да бъдат почтени, да не са двулични, да не са пристрастени към вино, нито користолюбиви, 9да съхраняват с чист живот тайнството на вярата. 10И те трябва първо да бъдат изпитвани, та после, ако са безукорни, да стават дякони. 11Също и жените трябва да бъдат почтени, не клеветници, сдържани и верни във всичко. 12Дяконите трябва да бъдат всеки мъж на една жена
3:12 Т.е. само един път женен.
, добре да ръководят децата си и дома си.
13Защото тези, които са служили добре като дякони, си спечелват добро име и придобиват голяма увереност във вярата в Иисус Христос.

Тайнството на вярата

14 Това ти пиша, като се надявам скоро да дойда при тебе. 15В случай че се забавя, да знаеш как трябва да постъпваш в Божия дом
3:15 Т.е. общността от вярващи.
, който е църква на живия Бог, стълб и основа на истината.
16И наистина, велико е тайнството на благочестивата вяра: Бог
3:16 В някои ръкописи: „Той“.
се яви в плът, засвидетелстван беше от Духа, видян от ангели, проповядван между народи, приет беше с вяра в света, възнесе се в слава.
Copyright information for BulCont