1 Timothy 4

Поява на лъжеучители в последните времена

1 a  Духът ясно говори, че в последните времена някои ще отстъпят от вярата, като се водят от измамни духове и бесовски учения 2чрез лицемерни хора, които говорят лъжа и са останали без всякаква съвест. 3Те забраняват да се встъпва в брак и заповядват въздържане от ястия, които Бог е създал, за да се употребяват с благодарност от вярващите – онези, които са познали истината. 4 b  Защото всичко, сътворено от Бога, е добро, и нищо не трябва да се отхвърля, щом се приема с благодарност, 5понеже се освещава чрез Божието слово и с молитва.

Добрият служител на Иисус Христос

6 c  Като съветваш така братята, ще бъдеш добър служител на Иисус Христос, който се храни с думите на вярата и на доброто учение, което ти последва. 7 d  Скверни и бабешки измислици отбягвай, а се упражнявай в благочестие. 8Телесното упражнение за малко е полезно, а благочестието е полезно за всичко, понеже съдържа обещание за сегашния и за бъдещия живот. 9 e  Тези думи са верни и заслужават да се възприемат напълно. 10Затова се трудим и хули търпим, защото се надяваме на живия Бог, Който е Спасител на всички хора, а най-вече на вярващите.

11 Така заръчвай, това и поучавай. 12 f  Никой да не подценява младостта ти, но бъди образец за вярващите чрез слово, поведение, любов, дух
4:12 В някои ръкописи липсва: „дух“.
, вяра и чистота.
13Докато дойда, посвети се на четене на Писанието, наставление и поучаване. 14 h  Не пренебрегвай благодатната дарба, която е у тебе и ти бе дадена чрез пророческо слово с възлагане ръцете на църковните предстоятели върху тебе. 15Грижи се за това, на това се посвети, за да бъде успехът ти явен за всички. 16Внимавай за самия себе си, както и за учението. Постоянствай в тези неща, защото като постъпваш така, ще спасиш и себе си, и слушателите си.
Copyright information for BulCont