1 Timothy 5

Отношение към старите хора и вдовиците

1 a  Стар човек не укорявай, а напътствай го като баща; по-младите – като братя; 2старите жени – като майки; младите – като сестри, с пълна чистота.

3 Вдовиците почитай, тези, които наистина са вдовици – без подкрепа. 4Ако ли някоя вдовица има деца или внуци, нека ги учи първо да зачитат своите домашни и да отдават дължимото на родителите си, защото това е добро и угодно пред Бога. 5 b  А истинската вдовица, която е останала сама, тя се надява на Бога и постоянства в моления и молитви нощем и денем. 6Онази, която живее безнравствено, приживе е умряла. 7Заръчвай им тези неща, за да бъдат безукорни. 8Ако някой не полага грижи за своите, а особено за домашните си, той се е отрекъл от вярата и е по-лош от невярващ човек.

9 За вдовица да се смята жена поне на шестдесет години, омъжвана само веднъж, 10известна с добри дела: ако е отхранила деца, приемала е странници, умивала е нозе на вярващите, ако е помагала на хора, които са в беда, и ако с готовност е участвала във всяко добро дело. 11А по-млади вдовици не приемай, защото те, като се поддадат на желанията си, пренебрегват Христос и искат да се омъжват. 12Те попадат под осъждане, защото са отхвърлили предишното си обещание. 13Освен това навикват без работа да ходят от къща в къща; и не само са без работа, но са и бъбриви, любопитни и говорят, каквото не подобава. 14И тъй, желая по-младите вдовици да се омъжват, да раждат деца, да въртят къща и да не дават никакъв повод на противника за укор, 15защото някои вече се отклониха след Сатаната. 16Ако някой вярващ
5:16 В някои ръкописи липсва: „вярващ“.
или вярваща има роднини вдовици, да се грижи за тях, та църквата да не се обременява и да може да полага грижи за истинските вдовици.

Отношение към презвитерите

17 d  Презвитерите, които добре изпълняват предстоятелската си служба, да се удостояват с двойна почит, най-вече пък онези, които се трудят в слово и поучение. 18 e  Защото в Писанието се казва: „Не връзвай устата на вола, когато вършее“, и „Работникът заслужава своята заплата“. 19 f  Не приемай обвинение против презвитер освен при двама или трима свидетели. 20Изобличавай пред всички онези, които съгрешават, та и другите да имат страх. 21Заклевам те пред Бога, пред Господ
5:21 В някои ръкописи липсва: „Господ“.
Иисус Христос и пред избраните ангели да спазваш това без предубеждение и нищо да не вършиш с пристрастие.
22Не ръкополагай никого прибързано, за да не си съучастник в чужди грехове – пази себе си чист.

23 Не пий вече само вода, но употребявай и малко вино поради стомаха си и честите си боледувания. 24Греховете на някои хора са явни и ги водят към осъждане, а на някои се разкриват по-късно. 25Също и добрите дела са явни, а които не са такива, не могат да се укрият.
Copyright information for BulCont