1 Timothy 6

За робите

1 Нека онези, които са под игото на робството, да смятат своите господари за напълно достойни за почит, за да не се хулят Божието име и учението. 2А онези, чиито господари са вярващи, да не ги пренебрегват за това, че са братя, а с по-голямо усърдие да им слугуват, понеже тези, които се ползват от техните услуги, са вярващи и възлюбени. Така поучавай и напътствай.

За лъжеучителите

3 Който учи на различни неща и не постъпва според спасителните думи на нашия Господ Иисус Христос и според учението, водещо към благочестие, 4той е помрачен от гордост, нищо не знае и е пристрастен към празни разисквания и спорове, от които произлизат завист, разпри, хули, недостойни подозрения, 5крамоли между хора, които имат развратен ум, далече са от истината, смятат, че благочестието е средство за печалба. Бягай от такива
6:5 В някои ръкописи липсва: „Бягай от такива“.
.

6 Голяма придобивка е човек да бъде благочестив и скромен.

7 b  Понеже нищо не сме донесли на света, явно е
6:7 В някои ръкописи липсва: „явно е“.
, че не можем и нищо да изнесем от него.
8Като имаме прехрана и облекло, нека с това бъдем доволни. 9А онези, които ламтят за обогатяване, падат в изкушение, в примка и в много безразсъдни и вредни желания, които потопяват хората в провала и гибел. 10Защото коренът на всички злини е сребролюбието, в стремежа си към което някои се отклониха от вярата и си навлякоха много мъки.

Подвигът на вярата

11 Но ти, човече Божий, избягвай тези неща и се стреми към правда, благочестие, вяра, любов, търпение и кротост. 12Бори се с добрия подвиг на вярата; придобий вечния живот, за който ти беше призован, когато изяви и изповяда добрата вяра пред много свидетели.

13 d  Заръчвам ти пред Бога, Който оживотворява всичко, и пред Иисус Христос, Който засвидетелства пред Пилат Понтийски добрата вяра: 14спазвай тази заповед чиста, безукорна, чак до явяването на нашия Господ Иисус Христос, 15 e  което в определеното време ще бъде открито от блажения и единствен Властител, Цар на царете и Господар на господарите. 16Той единствен е безсмъртен и живее в непристъпна светлина. Него никой от хората не е видял, нито може да види. На Него принадлежат честта и вечната власт. Амин.

Наставления към богатите

17 Поръчвай на богатите в този свят да не бъдат високомерни, нито да се надяват на несигурното богатство, а на живия
6:17 В някои ръкописи липсва: „живия“.
Бог, Който ни дава всичко в изобилие за наслада.
18Нека те вършат добро, да богатеят с добри дела, да бъдат щедри и да споделят с другите това, което имат. 19Така те си събират съкровище – добра основа за бъдещето, за да постигнат вечен живот.

Заключително наставление

20 Тимотей! Пази онова, което ти е поверено, и се отклонявай от скверното празнословие и от възраженията на мнимото знание, 21занимавайки се с което, някои се отклониха от вярата.

Благодатта да бъде с тебе
6:21 В някои ръкописи: „вас“.
. Амин.
Copyright information for BulCont