2 Esd 1

Трета книга на Ездра е наричана още Апокалипсисът на Ездра, защото е разширено описание на еврейския апокалипсис. Книгата носи името на Ездра, но не е написана от него, а от палестински юдеин със сигурност след 70 г. сл. Р. Хр. Ярко е обрисувана скръбта поради разрушаването на Йерусалимския храм. Основната част на книгата (гл. 3 – 14) вероятно е написана след вавилонския плен, а началните и последните глави – по-късно. Мястото на написване на книгата не е установено. Видни изследователи смятат, че основната част е написана в Александрия, други – в Палестина, а според някои – в Рим.

Първите две глави образуват предисловието на книгата, в което Бог изисква от Ездра да говори на юдеите за техните грехове и скърби и да ги утешава с предстоящите им радости. В основния текст (гл. 3 – 14) се описват седем видения. В първите три се изяснява защо избраният народ страда, а неговите угнетители езичници живеят радостно и щастливо. Ясно се говори за причината за страданията, известна на юдеите, и отново им се напомня за предстоящото утешение и за гибел за нарушителите на закона. В следващите три видения с апокалиптичен характер се рисуват бъдещата съдба на Сион в образа на жена, съдът над езическите монархии, властващи над израилския народ, и делото на Месия, Който освобождава юдеите в диаспора; изобразяват се също световни физически и политически катаклизми. Седмото видение съдържа легендата за чудното възстановяване от Ездра на текста на загубените старозаветни книги. В последните две глави се съдържа пророчество за бедствията, застрашаващи жителите на Египет, Вавилон, Сирия и други страни, както и уверението, че Бог ще запази избраните.

Изобличение на юдеите заради тяхната неблагодарност

1 Книга на пророк Ездра, син на Серая, син на Азария, син на Хелкия, син на Шалум, син на Садок, син на Ахитув, 2син на Ахия, син на Финеес, син на Илия, син на Амария, син на Асиел, син на Мерайот, син на Арна, син на Узия, син на Ворит, син на Авишуя, син на Финеес, син на Елеазар, 3син на Аарон, от Левиевото племе, който беше пленник в Мидийската земя през царуването на персийския цар Артаксеркс.

4 И Господ ми рече: 5„Иди и възвести на Моя народ нечестивите им дела, а на синовете им – беззаконията, които извършиха против Мене, за да възвестят на синовете на своите синове! 6Защото греховете на родителите им се умножиха у тях; като Ме забравиха, те принасяха жертви на чужди богове. 7Не ги ли изведох Аз от египетската земя, земята на робството? А те Ме разгневиха и пренебрегнаха съветите Ми.

8 Острижи косите на главата си и хвърли върху тях всички злини, защото те не слушаха Моя закон. Необуздан народ! 9Докога ще търпя тези, на които съм сторил толкова благодеяния! 10Заради тях свалих много царе, поразих фараона с робите му и с цялата му войска, 11 a  изтребих всички езичници пред техните очи, разпръснах на изток народа на двете области Тир и Сидон, погубих всичките им врагове.

12 Ти им кажи и друго. Господ казва така: 13 b  „Именно Аз ви преведох през морето и по дъното му прокарах за вас улица, оградена като със стени, дадох ви за вожд Мойсей и за свещеник – Аарон“; 14дадох ви светлина в огнен стълб и извърших много чудеса пред вас; а вие Ме забравихте“– казва Господ.

15 c  Така казва Господ Вседържител: „Пъдпъдъците бяха знамение за вас. Аз ви дадох бойни станове за защита, но вие и там роптахте 16и не се радвахте в Мое име за гибелта на вашите врагове, дори и сега още роптаете. 17Къде са онези благодеяния, които сторих за вас? Нали в пустинята, изнемощели от глад и жажда, отправяхте вопли към Мене: 18 d  „Защо ни доведе в тази пустиня, за да ни погубиш ли? По-добре да слугуваме на египтяните, отколкото да измрем тук, в пустинята!“ 19 e  Аз се смилих над вашите стенания, дадох ви манна за храна и вие ядохте ангелски хляб. 20 f  Когато ви мъчеше жажда, не разсякох ли Аз камъка и потече вода до насита? С листата на дърветата ви пазех от зноя. 21Поделих между вас плодородните земи. Прогоних от очите ви хананейците, ферезейците и филистимците. Какво още да сторя за вас?“– казва Господ.

22 Така казва Господ Вседържител: „Когато бяхте в пустинята, при река Мера, и обзети от жажда, хулехте Моето име, 23 g  Аз не изпратих огън върху вас заради богохулствата, а сложих дърво във водата и направих водата сладка. 24Какво да ти сторя, Якове? Не искахте да Ми се покорявате, потомци на Юда. Ще се преселя у други народи и ще им дам Своето име, за да пазят законите Ми. 25Понеже вие Ме изоставихте, и Аз ще ви изоставя; няма да помилвам онези, които искат милост от Мене! 26Няма да чуя, когато Ме призовавате, защото осквернихте ръцете си с кръв и краката ви бързат да извършат човекоубийство. 27Сякаш вие изоставихте не Мене, а самите себе си“– казва Господ.

28 Така казва Господ Вседържител: „Нали Аз ви молих, както баща моли синовете си, както майка – дъщерите си, и както кърмачка – децата си, 29да бъдете Мой народ и Аз – ваш Бог, да бъдете Мои синове и Аз – ваш баща! 30 h  Аз ви събрах, както квачка събира пилците си под своите крила. Какво да ви сторя сега? Ще ви отхвърля от лицето Си! 31 i  Когато Ми донесете приношения, ще отвърна лицето Си от вас, защото Аз отхвърлих вашите празнични дни, новомесечията и обрязването. 32Аз ви изпратих Своите слуги – пророците. Вие ги хванахте, умъртвихте ги и разкъсахте телата им. Аз ще изискам кръвта им“– казва Господ.

33 Така казва Господ: „Домът ви е пуст. Ще ви разпръсна, както вятър – плява, 34и синовете ви няма да имат потомство, защото презряха Моята заповед и вършеха онова, което е зло според Мене. 35Ще предам домовете ви на хора, които ще дойдат и ще повярват, без да са Ме чули, ще извършат онова, което съм заповядал, без да съм им показвал знамения, 36и без да са видели пророците, ще си спомнят за миналото. 37Завещавам благодат на идващите хора, чиито деца с радост ще ликуват, без да са Ме видели с очи, но духом вярвайки в онова, което Аз съм казал.

38 И сега, брате, погледни каква слава, виж хората, идващи от изток, 39на които ще дам за вождове Авраам, Исаак и Яков, Осия и Амос, Михей и Йоил, Авдий и Йона, 40Наум и Авакум, Софония и Агей, Захария и Малахия, наречен още Господен ангел.“
Copyright information for BulCont