2 Esd 13

Силата на закона

1 А след седем дена видях през нощта сън. 2Ето от морето се издигна вятър, за да раздвижи всичките му вълни. 3И видях, че излезе силен мъж с небесно войнство и накъдето обръщаше взор, за да погледне, всичко под него трепереше. 4И накъдето се разнесеше гласът от устата му, всички се стопяваха от него, както се стопява восъкът, докоснат от огън.

5 Тогава видях безбройно множество хора да се събира от четирите небесни ветрове, за да надмогнат този мъж, издигнал се от морето. 6И видях, че той сам си извая планина и полетя на нея. 7Аз се опитах да видя страната или мястото, където беше изваяна тази планина, но не можах. 8И видях след това, че всички, които се бяха събрали да го победят, много се уплашиха, ала все пак дръзнаха да влязат в битка. 9А той, като забеляза устрема на настъпващото множество, не вдигна ръката си – не държеше нито копие, нито друго някакво оръжие, – а само, доколкото видях, 10от устата му лъхаше огън, от устните му – пламенно дихание, а езикът му сипеше безброй искри. И всичко това се сля в едно: огнен полъх, пламенно дихание и безбройни искри. 11Тогава той устремно нападна множеството, готово за сражение, и изгори всички, така че от това безбройно множество не остана нищо освен пепел и мирис на дим; видях това и страх ме обзе.

12 След това видях същия мъж да слиза от планината и да зове при себе си друго, мирно множество. 13И мнозина пристъпваха към него, едни с весели, други с тъжни лица, едни бяха вързани, други пък носени.

Обзет от силен страх, аз се събудих и отправих молитва към Всевишния:
14„Ти отначало показа на Своя служител тези чудеса и ме намери за достоен да приемеш молитвата ми. 15Покажи ми тогава и значението на този сън, 16защото, както аз разбирам, тежко ще бъде на оставените до тези дни, а още по-тежко на онези, които не са оставени, 17понеже те бяха изпълнени с печал. 18Сега съзнавам, че онова, което е оставено за последните дни, ще срещне както тези, които не са оставени, така и онези, които са оставени. 19Затова те се озоваха в големи опасности и много затруднения, както показват тези сънища. 20Но за онзи, който е в опасност, е по-лесно да понесе това, отколкото да премине като облак през това време и да не види онова, което ще стане в последните времена.“

Той ми отговори:
21„И значението на видението ще ти кажа, и онова, за което говореше, ще ти открия. 22Понеже ти говореше за онези, които са оставени, ето обяснението: 23който устои на опасността в онова време, той ще се запази; а попадналите в опасност, това са онези, които имат добри дела и вяра във Всемогъщия. 24И така, знай, че онези, които са оставени, са по-блажени от умрелите.

25 А ето обяснение на видението. Понеже ти видя мъж, който се издигна сред морето, 26това е Онзи, Когото Всевишният пази дълго време, Който чрез самия Себе Си ще избави Своето творение и ще управлява онези, които са оставени. 27Това, че видя от устата му да излизат огнен полъх, пламенно дихание и безброй искри, 28и макар да не държеше нито копие, нито някакво друго оръжие, неговият устрем срази множеството, което бе дошло да го победи, има такова обяснение: 29настъпват дни, когато Всевишният ще започне да избавя онези, които са на земята, 30и земните жители ще изпаднат в изумление. 31И ще започнат война едни против други, град против град, област против област, народ против народ, царство против царство. 32Когато стане това и се появят знаменията, които ти показах по-рано, тогава ще се открие Моят Син, Когото ти видя като мъж, който се издига сред морето.

33 А когато всички народи чуят гласа Му, всеки от тях ще изостави войната, която водят помежду си в собствената си страна, 34и ще се съберат в безчислено множество, сякаш готови да тръгнат и да Го победят. 35А Той ще застане навръх планината Сион, 36Сион ще дойде и ще се покаже приготвен и устроен като планината, която ти видя изваяна без ръце. 37А Моят Син ще изобличи безчестията, измислени от тези народи, които чрез злите си помисли приближиха мъките и бедите, от които ще започнат да страдат, 38обзети от пламъци. И Той без труд ще ги изтреби със Закона, който е подобен на огън.

39 А другото, мирното множество, което видя да събира при Себе Си, 40това са десетте колена, които бяха отведени като пленници от земята си в дните на цар Осия, пленен от асирийския цар Салманасар. Те бяха преведени отвъд реката и откарани в друга земя. 41Тогава решиха на съвет да напуснат множеството езичници и да се отправят към далечна страна, където не е живял човешки род, 42за да съблюдават там законите си, които не съблюдаваха в своята страна. 43През тесни подстъпи те достигнаха до реката Ефрат, 44защото Всевишният извърши тогава за тях чудеса и спря речното течение, докато те преминаваха; 45през тази страна те вървяха дълго – година и половина; и тази страна се нарича Арсарет.

46 Там те живяха до последното време. И сега, когато започнат да пристигат, 47Всевишният пак ще спре речното течение, за да могат те да преминат; заради това ти видя събраното мирно множество. 48А оставените от твоя народ са онези, които се намират вътре в Моите предели. 49Защото, когато започне да изтребва множеството на събраните в едно народи, Той ще защити Своя народ, който ще остане. 50И тогава ще им покаже много чудеса.“

51 Аз казах: „Господи! Владико! Обясни ми това, че видях мъж да се издига сред морето.“

52 И Той ми рече: „Както не можеш да изследваш и да опознаеш онова, което е в морските дълбини, така никой на земята не може да види Моя Син, дори онези, които са с Него, освен по време на деня Му. 53Такова е тълкуването на съня, който ти видя и чрез който само ти си просветен тук. 54Ти изостави делата си, посвети се на Моя закон и го изследва, 55понеже нареди живота си мъдро и нарече благоразумието своя майка. 56Затова Аз ти показах въздаянията на Всевишния; след три дена ще ти говоря и за друго и ще ти открия нещо важно и удивително.“

57 Тогава аз тръгнах и излязох на полето, като славех и благодарях много на Всевишния за чудесата, които Той извършваше от време на време, 58и затова, че управлява настоящето и онова, което ще произлезе през времената. И там стоях три дена.
Copyright information for BulCont