2 Esd 16

1Горко ти, Вавилоне, и ти, Мала Азийо, горко на вас, Египет и Сирия! 2Препашете се с вретище и власеница, оплаквайте синовете си и скърбете, защото приближава вашата гибел. 3Върху вас е изпратен меч – кой ще го отклони? 4Върху вас е изпратен огън – кой ще го угаси? 5Върху вас са изпратени беди – кой ще ги отблъсне? 6Някой ще прогони ли гладен лъв в гората, ще угаси ли в един миг разгоряла се слама? 7Някой ще отрази ли стрела, пратена от изкусен стрелец? 8Господ Бог изпраща изпитания – кой ще ги отклони? 9Гневът Му е като огън – кой ще го угаси? 10Ще изпрати мълния – кой няма да се уплаши? Ще изпрати гръм – кой няма да се ужаси? 11Господ ще отправи страшния Си взор и кой няма да е сломен докрай пред лицето Му? 12Земята тръпне до основи; морето се вълнува издъно, а вълните и рибите му са обзети от смут пред лицето на Господа и пред величието на мощта Му. 13Защото силна е десницата Му, която изопва лък, остри са стрелите Му, които Той изпраща; и силата им няма да отслабне, когато са изпратени до краищата на земята. 14Ето изпращат се беди и те няма да се върнат, докато не достигнат до земята. 15Пламва огън и той няма да угасне, докато не изгори земните устои. 16Както стрелата, пусната от изкусен стрелец, не се завръща, така няма да се завърнат бедите, изпратени на земята.

17 Горко ми, горко ми! Кой ще ме избави в тези дни? 18Ще се появят болести и мнозина ще стенат; ще настане глад и мнозина ще загинат; ще започнат войни и страх ще обземе властниците; ще дойдат беди и всички ще треперят. 19Какво ще правя, когато настанат бедите? 20Ето – глад и рани, скръб и гнет са изпратени като бичове за поправяне. 21Но при все това хората няма да се отвърнат от беззаконията си и невинаги ще си спомнят за бичовете. 22Ето на земята всичко ще поевтинее и ще помислят, че е настанал мир, ала тогава бедствия ще връхлетят земята – меч, глад и бъркотия. 23Мнозина жители на земята ще загинат от глад, а меч ще погуби онези, които преживеят глада. 24И трупове ще бъдат изхвърлени като тор, и няма да има кой да ги оплаква, защото земята ще запустее и градовете ще бъдат разрушени. 25Няма да остане никой, който да обработва земята и да я засява. 26Дърветата ще дават плод, но кой ще го бере? 27Гроздето ще узрее, но кой ще го тъпче? Навред ще бъде голямо запустение. 28Човекът ще жадува да види човек или да чуе гласа му, 29но от градските жители ще останат едва десетина, а на село – двамина, които ще се скрият в гъсти гори и в скални пролуки. 30Както в маслинена градина остават понякога по три-четири маслинки по дърветата 31или в обрано лозе онези, които внимателно го берат, не доглеждат няколко грозда, 32така и в тези дни ще останат трима-четирима, когато претърсват къщите им с меч. 33Земята ще запустее, нивите ѝ ще обраснат в бурени, тръни ще скрият пътищата и всичките ѝ пътеки, понеже няма да има кой да ходи по тях. 34Момите ще плачат, защото няма да имат годеници, жените ще плачат, защото няма да имат мъже, дъщерите им ще плачат, защото няма да имат подкрепа.

35 Ще убият годениците им на война, а мъжете им ще загинат от глад. 36Слушайте това и се вразумете, слуги Господни! 37Това е словото на Господа; приемете го и не вярвайте на боговете, за които Господ говори. 38Ето неволите приближават и те няма да закъснеят. 39Както когато на деветия месец дойде време бременната жена да роди син и два или три часа преди раждането болки обземат утробата ѝ, а след излизането на детето от утробата те не продължават нито минута, 40така няма да закъснеят да дойдат на земята неволите; тогава хората ще застенат и ще ги обхванат болки.

41 Слушай словото, народе мой, гответе се за война и сред неволите бъдете като пришълци на земята. 42Нека който продава, изглежда, като че се готви да бяга, който купува – като че се готви за гибел, 43който търгува – като че не очаква печалба, и който строи дом – като че няма да живее в него. 44Сеячът нека мисли, че няма да пожъне, и лозарят – че няма да бере грозде, 45които се женят – че няма да раждат деца, и които не се женят – че ще бъдат като вдовци. 46Заради това всички, които се трудят, без полза се трудят, 47защото от плодовете на труда им ще се възползват чуждоземци: имота им ще разграбят, къщите им ще разрушат и синовете им ще заробят, понеже ще раждат децата си в плен и глад. 48Онези, които вършат грабеж, колкото повече украсяват градовете и домовете си, владенията и лицата си, 49толкова по-голяма ще е ненавистта Ми към тях заради греховете им – казва Господ. 50Както блудницата мрази честната и истински благонравната жена, 51така правдата ще намрази неправдата, която се кичи, и ще я обвини в лицето, когато дойде Онзи, Който ще брани гонителя на всеки грях по земята. 52Затова недейте подражава на неправдата и на делата ѝ, 53защото още малко и неправдата ще бъде премахната от земята, а правдата ще се възцари над вас.

54 Нека грешникът не казва, че той не е съгрешил, защото разпалени въглени ще пламнат върху главата на онзи, който говори: „Аз не съм съгрешил пред Господа Бога и славата Му.“ 55Господ познава всички дела на хората и начинанията им, и помислите им, и сърцата им. 56Той рече: „Да бъде земя“– и тя се яви; „Да бъде небе“– и то се яви. 57Чрез словото Му са сътворени звездите и Той знае техния брой. 58Той вижда бездните и скритото в тях, измерил е морето и онова, което е в него. 59Чрез Своето слово затвори сред водите морето и постави земята над тях. 60Той простря като шатър небето и го постави върху водите, 61разположи в пустинята водните извори и езерата по планинските височини, за да се спускат реките от високи скали и да напояват земята. 62Той сътвори човека и разположи сърцето му в средата на тялото, и вложи в него дух, живот и разум, 63както и дихание от Всемогъщия Бог, Който сътвори всичко и вижда всичко, скрито в земните недра. 64Той знае намеренията ви и помислите на сърцата ви, когато грешите и искате да скриете вашите грехове. 65Поради това Господ ясно вижда всичките ви дела и ще изобличи всички вас. 66И вие ще бъдете посрамени, когато греховете ви се открият пред хората и беззаконията ви се изправят като обвинители в този ден. 67Какво ще сторите и как ще скриете греховете си пред Бога и ангелите Му?

68 Ето Бог е съдия, бойте се от Него! Изоставете греховете си и завинаги престанете да вършите беззакония. И Бог ще ви изведе и ще ви избави от всяка скръб. 69Защото ето против вас се разгаря яростта на многобройна тълпа; и ще хванат неколцина сред вас, ще ги умъртвят и ще ги принесат като жертва на идолите, 70а техните съмишленици ще изложат на присмех, позор и унижение. 71Защото навред по съседните градове мнозина ще въстанат против онези, които се боят от Господа; 72като обезумели те ще грабят без пощада и ще опустошават всичко у боящите се от Господа, 73ще опустошат и разграбят имота им и ще ги прогонят от домовете им. 74Тогава ще настане изпитание за Моите избраници, както злато се изпробва чрез огън.

Господ ще избави Своите възлюбени от дни на скръб

75 „Слушайте, възлюбени Мои – казва Господ, – ето пред вас са дни на скръб и Аз ще ви избавя от тях. 76Не се бойте и не се съмнявайте, защото вашият водач е Бог. 77Ако спазвате Моите заповеди и повели – казва Господ Бог, – греховете ви няма да ви притискат като бреме и беззаконията ви няма да надделеят над вас. 78Горко на онези, които са в плен на греховете си, покрити от своите беззакония! Това е поле, обрасло с храсти, през което пътят е покрит с тръни и човек не може да мине. Изоставено, то е обречено да бъде погълнато от огъня.“
Copyright information for BulCont