2 Esd 9

1Той ми отговори: „Като измерваш, измервай времето у себе си и когато видиш, че е преминала една част от посочените преди знамения, 2тогава ще разбереш, че тъкмо това е времето, когато Всевишният ще започне да посещава създадената от Него епоха. 3Когато в това време се появят движения на земята, смутове сред народите, 4тогава ще разбереш, че за това е говорил Всевишният от дните, съществували преди тебе, за това е говорил отначало. 5Както всичко, сътворено във времето, има начало, върви към свършек и се появява краят, 6така и времената на Всевишния имат начало, което се открива чрез чудеса и сили, и край, който се появява чрез действия и знамения.

7 Всеки, който се спаси и който успее чрез делата си и вярата, в която вярва, да избегне споменатите преди нещастия, 8ще остане и ще види спасението от Мене в Моята земя и в Моите предели, които осветих от векове. 9Тогава ще съжаляват онези, които се отклониха от Моите пътища, и ще бъдат в мъки онези, които ги отхвърлиха с презрение. 10Онези, които не Ме познаха, макар да получаваха в живота си благодеяния, 11които пренебрегнаха Моя закон, не го разбраха, но го пренебрегнаха, когато още бяха свободни и когато още им беше открито мястото за покаяние, 12те ще Ме познаят след смъртта си в мъката. 13Но ти не любопитствай повече как нечестивите ще се мъчат, а се старай да узнаеш как и кога ще се спасят праведните, на които принадлежи времето и заради които е времето.“

14 Аз отвърнах: 15„Преди казвах и сега казвам, и занапред ще казвам, че тези, които ще загинат, са повече от онези, които ще се спасят, 16както вълната е по-голяма от капката.“Той ми отговори с думите:

17 „Каквато е нивата, такова е и семето; каквито са цветята, такива са и багрите; какъвто е работникът, такава е и работата, какъвто е земеделецът, такова е и земеделието – такова беше времето на епохата. 18Когато приготвях времето, преди то да е било, за да го обитават онези, които сега живеят в него, никой не Ми противоречеше. 19А сега, когато това време беше създадено, нравите на сътворените се развалиха, жетвата не беше оскъдна, но Законът не беше следван. 20И Аз разгледах света и ето оказа се, че съществува опасност от замисли, които се появиха в него. 21Аз видях и го пощадих, и запазих за Себе Си едно зърно от грозда и едно насаждение от многото. 22Нека загине множеството, което напразно се е родило, и нека се запазят Моето зърно и Моето насаждение, което отгледах с много труд.

23 А ти, когато изтекат други седем дена, но без да постиш през тях, 24и когато излезеш сред цъфнало поле, където няма построена къща, и започнеш да се храниш само с полски цветя, без да вкусваш месо, нито да пиеш вино, 25моли се на Всевишния непрестанно и Аз ще дойда и ще ти говоря.“

Оплакване на гибелта на Йерусалим

26 И както Той ми каза, отидох на полето, което се нарича Ардат, и седнах там в цветята, и вкусвах от полските треви, и храната от тях ме насищаше. 27И ето след седем дена аз лежах на тревата и сърцето ми отново беше обзето от смут, както преди. 28Устата ми се отвори, аз започнах да говоря пред Всевишния и рекох: 29„О, Господи! Ти, Който сега ни се явяваш, си се явил на предците ни в непроходима и безплодна пустиня, когато те са излезли от Египет, 30и си казал: „Чуй ме, Израилю, вслушай се в думите Ми, потомство на Яков! 31Ето Аз сея сред вас Своя Закон и той ще принесе у вас плод, и вие ще се славите вечно в него.“ 32Но нашите предци, като приеха Закона, не го изпълниха и не спазиха Твоите разпоредби. Ала плодът от Твоя Закон не загина, пък и не можеше да загине, защото беше Твой; 33загинаха онези, които приеха Закона, без да запазят посятото в него. 34Обикновено става така, че ако земята е приела семе, морето – кораб, или някой съд – храна или питие, и ако бъде повредено онова, в което е посято, или онова, в което е вместено, 35в такъв случай заедно с него загива и самото посято, вместено или прието и приетото вече няма да остане пред нас. Но при нас не е така. 36Ние, които приехме Закона, съгрешавайки, загинахме, както и нашите сърца, които го приеха. 37Но Законът не загина и си остава в сила.“

38 Докато си говорех това наум, аз погледнах с очите си и видях отдясно жена: и ето тя плачеше и ридаеше с висок глас, обзета от силно страдание; дрехата ѝ беше раздрана, а на главата ѝ – пепел. 39Тогава изоставих размислите, с които бях зает, обърнах се към нея и рекох: 40„Защо плачеш и защо е скръбна душата ти?“

Тя ми отвърна:
41„Остави ме, господарю мой, да оплаквам себе си и да се отдам още повече на скръбта си, защото в душата ми има много горчивина и съм много унизена.“

42 Аз я попитах: „Какво си пострадала? Кажи ми!“А тя ми отговори:

43 „Аз, твоята слугиня, бях безплодна и макар и да имах мъж, не раждах тридесет години. 44Всеки час, всеки ден през тези тридесет години аз непрестанно се молех на Всевишния. 45И след тридесет години Бог чу мене, твоята слугиня, видя смирението ми, откликна на моето страдание и ми даде син. И аз му се зарадвах много, и мъжът ми, и всичките ми съграждани. И ние много прославяхме Всевишния. 46Аз го откърмих с голям труд 47и когато той порасна и отиде да се жени, аз устроих ден за пиршество.
Copyright information for BulCont