a 1 Мак. 6:30
b 2 Мак. 4:23
c 1 Мак. 6:43 ; 2 Мак. 8:23
d 1 Мак. 6:48-63
e 1 Мак. 6:31

2 Macc 13

Заслуженото наказание на Менелай

1 В сто четиридесет и деветата година до хората на Юда достигнала вест, че Антиох Евпатор е тръгнал срещу Юдея с голяма войска, 2 a  а с него и Лизий – настойник, който отговарял за държавните дела. Всеки от тях разполагал с наемна войска от елини – сто и десет хиляди пехотинци, пет хиляди и триста конници, двадесет и два слона и триста колесници, сърповидни украшения.

3 b  Към тях се присъединил и Менелай, който с голямо притворство подтиквал Антиох към действия, не за да спаси отечеството, а с надежда отново да се сдобие с власт. 4Но Царят на царете възбуди гнева на Антиох срещу престъпника и когато Лизий го посочил като виновник за всички злини, той заповядал да го отведат в Берия и по тамошния обичай да го погубят. 5На това място се намира кула, висока петдесет лакътя и пълна с гореща пепел. В нея бил поставен уред, стените на който отвсякъде се спускали към пепелта. 6Там винаги хвърлят онзи, който е обвинен в светотатство или е сторил някое особено тежко злодеяние, за да намери гибелта си в пепелта. 7От такава смърт на нечестивеца Менелай се паднало да умре, без да бъде погребан. 8И то съвсем справедливо! Защото, след като извършил много грехове срещу олтара на Господа, чиито огън и пепел бяха святи, в пепел намерил и смъртта си.

Победата на Макавеите при Модин

9 Междувременно царят, обзет от жестокост, възнамерявал да причини на юдеите злини, по-големи от онези, които ги били сполетели при баща му. 10Като узнал за това, Юда наредил на народа денем и нощем да призовава Господа, та да им помогне и сега, както и преди, 11поради опасността да бъдат лишени от Закон, от отечество и от светия храм, и да не позволи народът да бъде поробен от скверни езичници, когато едва си е отдъхнал. 12И всички заедно, със сълзи и пост, в продължение на три дена коленопреклонно се молели на милостивия Господ. Тогава Юда, след като ги насърчил, им заповядал да бъдат готови за битка.

13 А насаме със старейшините взел решение да излезе на бой, преди войската на царя да е нахлула в Юдея и да е превзела града, и така да реши нещата с Божията помощ. 14Като оставил изхода на начинанието в ръцете на Създателя на света и призовал онези, които били с него, да се сражават храбро до смърт за законите, храма, града, отечеството и правата на гражданите, той разположил войската си около Модин. 15 c  И като дал за условен знак на хората си думите „Божия победа“, той се спуснал среднощ с отбрани заради силата си младежи върху царската шатра, убил около две хиляди войници, а също и слона, който вървял начело, заедно с неговия водач. 16Накрая, като вселили сред войската страх и безредие, те се оттеглили благополучно. 17Това станало преди изгрев слънце, заради закрилата, която получили от Господа.

Обсадата на Ветсура от Антиох

18 d  А царят, изпитал вече храбростта на юдеите, се опитал чрез измама да завладее тези места. 19 e  Той настъпил към Ветсура, силна крепост на юдеите, но бил отблъснат, нападнал отново и претърпял поражение. 20А Юда снабдявал обсадените с всичко, от което се нуждаели. 21Ала някой си Родок от юдейската войска издал тайната на неприятелите, но бил издирен, заловен и затворен. 22Тогава царят повторно влязъл в преговори с жителите на Ветсура, сключил мир и се оттеглил.

Примирие на Антиох с юдеите

23 След това настъпил срещу хората на Юда, но бил победен. А щом узнал, че Филип, който бил оставен като управител в Антиохия, се е отметнал, изпаднал в отчаяние. Той започнал преговори с юдеите, направил отстъпки и се заклел да изпълни всички справедливи искания. След това се помирил с тях, принесъл жертва, почел храма и проявил благоразположение към града. 24Той устроил прием на Макавей и след като поставил Игемонид за военачалник от Птолемаида до Герин, 25се отправил към Птолемаида. Жителите на града обаче изразили недоволство от договора, негодували против условията и искали да ги отменят. 26Тогава Лизий излязъл пред народа, за да се защити, доколкото можел, успял да го убеди и успокои, получил неговото благоразположение и тръгнал за Антиохия. Така протекли походът на царя и неговото завръщане.
Copyright information for BulCont