2 Macc 2

1 a  В древните съчинения се говори, че пророк Йеремия заповядал на онези, които били отвеждани в плен, да вземат от огъня, за който вече стана дума. 2Освен това пророкът предал на пленените книгата на Закона, като ги призовал да не забравят Господните заповеди и да не губят разума си при вида на златните и сребърните кумири и на накитите върху тях. 3Убеждавал ги и с други подобни слова да не прогонват закона от сърцето си.

4 В това съчинение се казвало също, че по Божие откровение пророкът заповядал да носят след него скинията и ковчега на завета, когато тръгнал към планината, на която Мойсей се изкачил и видял наследството, обещано от Бога. 5Като пристигнал, Йеремия открил там пещерно жилище, внесъл скинията, ковчега и кадилния жертвеник и зазидал входа. 6След време някои от неговите спътници дошли да обозначат пътя, но не могли да го намерят. 7Когато Йеремия узнал това, укорил ги и казал, че това място ще остане неизвестно, докато Бог се умилостиви и отново събере Своя народ. 8 b  Едва тогава Господ ще открие тези неща, ще се явят славата на Господа и облакът, така както са се явили по времето на Мойсей, а също и на Соломон, когато той се е молел мястото да добие особена святост.

9 c  Споменава се още и това как царят, изпълнен с мъдрост, принесъл жертва за освещаване и довършване на храма. 10 d  Както Мойсей се молил на Господа и огън слязъл от небето и погълнал жертвата, така и Соломон се молил и слезлият огън погълнал всеизгарянията. 11 e  А Мойсей тогава казал: „Понеже жертвата за грях не е използвана за ядене, огън я погълна.“ 12 f  Освен това и Соломон празнувал в продължение на осем дена.

13 За същите неща се разказва и в съчиненията, и в спомените на Неемия, и още как той съставил библиотека, като събрал книгите на царете и пророците, песните на Давид и писмата на царете за свещените дарове. 14По същия начин и Юда събра всички книги, разпилени поради войната, която ни сполетя, и те се намират при нас. 15Затова, ако имате нужда от тях, изпратете хора, за да ви ги донесат.

16 g  И тъй като имаме намерение да празнуваме очистването на храма, ние ви написахме това писмо. А и вие бихте направили добре, ако празнувате тези дни. 17Защото Бог съхрани целия Свой народ и възвърна на всички наследството, царството, свещенството и светилището, 18 h  както беше обещал в закона. И ние имаме упование у Него, че скоро ще ни помилва и ще ни събере от поднебесния свят на святото за нас място,
2:18 В Синодалната Библия текстът: „понеже Той ни избави от големи беди и извърши очистване на мястото за храма“е 2:19.
понеже Той ни избави от големи беди и извърши очистване на мястото за храма.

Предговор на съставителя

19 А за делата на Юда Макавей и неговите братя, за очистването на великия храм и повторното освещаване на жертвеника, 20също и за войните против Антиох Епифан и против сина му Евпатор, 21за явленията от небето, помогнали на ревностните и храбри бранители на юдейството, които, макар и малобройни, отвоюваха цялата страна и прогониха тълпите неприятели, 22възвърнаха си прославения навред по света храм, освободиха града и възстановиха законите, които трябваше да бъдат отменени – тогава Господ всецяло прояви Своята благосклонност и се смили над тях, – 23всичко това, изложено от Язон Киринейски в пет книги, ние ще се опитаме да опишем в една книга.

24 Предвид многото числа и затруднението от обилния материал за онези, които искат да следват историческото повествование, 25ние се погрижихме да предоставим увлекателно четиво за желаещите да четат, облекчение за онези, които се стремят към наизустяване, и полза за всички, които биха имали достъп до книгата. 26Естествено, за нас, които поехме върху себе си изнурителния труд да подготвим извлечението, това не беше лека работа, а изискваше потене и безсънни нощи – 27така както не е леко на онзи, който устройва угощение и се стреми да е полезен на останалите. Но заради благодарността на мнозина на драго сърце поемаме върху себе си този труд, 28като предоставяме на писателя да изложи точно подробностите, а ние сме се стремили да следваме изискванията за съкратено изложение. 29Защото, както строителят на нова къща трябва да се грижи за целия строеж, а онзи, който се занимава с боядисване и живопис, трябва да преценява какво е нужно за украсата, така се отнасяме и ние към нашето дело. 30Да вниква в дълбочина, да дава оценка за всичко и да изследва всяка особеност – това е присъщо на писателя историк. 31Обаче онзи, който се стреми да представи събитията в съкратен вид, трябва да има възможността да се изразява кратко и да избягва подробните изследвания.

32 И така, нека започнем с изложението, понеже отделихме доста внимание на предговора. Пък и не е много разумно да сме многословни в увода към повествованието, след като правим съкращения в самото повествование.
Copyright information for BulCont