2 Chronicles 10

Юдейското царство след Соломон до вавилонския плен

( 10:1-36:23 )

Разделение на царството при Ровоам

10:1-193 Цар. 12:1-24

1 a  Ровоам отиде в Сихем, защото там се бе събрал целият Израил, за да го направи цар. 2Когато Йеровоам, Наватовият син, чу за това, завърна се от Египет, където беше избягал от Соломон. 3Израилтяните изпратиха да го повикат и той дойде заедно с целия Израил при Ровоам и казаха: 4„Твоят баща ни наложи тежки данъци, затова ни облекчи от непоносимия труд и тежкото иго, което той ни наложи, и тогава ние ще ти служим.“ 5А той им отговори: „Върнете се при мене след три дена.“И народът се разотиде.

6Тогава цар Ровоам се посъветва със старейшините, които служеха на баща му Соломон, докато беше още жив, и ги попита: „Как ще ме посъветвате да отговоря на този народ?“ 7Те му отговориха: „Ако се отнесеш благосклонно към този народ и постъпваш в негова угода, ако му говориш благи думи, той ще ти служи през всичките ти дни.“ 8Но той отхвърли съвета, който старейшините му дадоха, и реши да се посъветва с младите си служители, които бяха отраснали заедно с него. 9И се обърна към тях с думите: „Какво ще ме посъветвате да отговоря на този народ, който поиска от мене да облекча игото, наложено от баща ми?“ 10И младежите, които бяха отраснали заедно с него, му отговориха: На хората, които са ти казали, че твоят баща им е наложил тежко иго, което ти трябва да облекчиш, им кажи: „Малкият ми пръст е по-дебел от бедрата на баща ми! 11Моят баща ви е наложил тежко иго, аз ще ви наложа още по-тежко; моят баща ви е наказвал с бичове, аз ще ви наказвам със скорпиони.“

12Тогава Йеровоам и целият народ отидоха при Ровоам на третия ден, както царят беше казал: „Върнете се при мене след три дена.“ 13Цар Ровоам им отговори сурово, защото бе отхвърлил съвета на старейшините 14и прие съвета на връстниците си, и им каза: „Моят баща Ви е наложил тежко иго, аз ще ви наложа още по-тежко. Моят баща ви е наказвал с бичове, аз ще ви наказвам със скорпиони.“ 15И царят не послуша народа, защото е било наредено от Бога, за да изпълни думите Си, Които Господ беше изрекъл чрез силонеца Ахия на Йеровоам, Наватовия син.

16 b  Когато целият Израил видя, че царят не ги послуша, народът отговори на царя: „Какво общо имаме ние с Давид, с наследството на Йесеевия син? По шатрите си, мъже на Израил! Сега се погрижи за своя дом, Давиде!“И всички израилтяни се разотидоха по шатрите си. 17И Ровоам остана цар само над израилтяните, които живееха в градовете на Юдея.

18И когато Ровоам изпрати Адонирам, надзорника над извършителните работи, израилтяните го убиха с камъни. А цар Ровоам побърза да се качи на колесницата си, за да избяга в Йерусалим. 19Така израилтяните се отметнаха от Давидовия дом и останаха отделени до днес.
Copyright information for BulCont