2 Chronicles 11

1Тогава Ровоам пристигна в Йерусалим и свика родовете на Юда и Вениамин – сто и осемдесет хиляди отбрани войници, за да воюват с Израил и да върнат царството на Ровоам. 2Но Господ говори на Самей, Божий човек, като му каза: 3„Кажи на Ровоам, сина на Соломон, юдейския цар, и на всички израилтяни от родовете на Юда и Вениамин: 4„Така казва Господ: „Не излизайте да воювате против братята си. Върнете се всеки у дома си, защото Аз така отредих“.“И те послушаха думите на Господа и се отказаха да воюват против Йеровоам.

Царуване на Ровоам

5 a  Ровоам се установи в Йерусалим и изгради градове крепости в Юдея: 6укрепи Витлеем, Етам, Техоя, 7Вет-Цур, Сохо, Одолам, 8Гет, Мареша, Зиф, 9Адораим, Лахис, Азека, 10Цора, Айалон и Хеврон. Това бяха крепостите в племената на Юда и Вениамин. 11Царят ги укрепи добре, назначи им военачалници и ги снабди със запаси от жито, елей и вино. 12За сигурността им предостави на всеки град щитове и копия. Така племената на Юда и Вениамин останаха под негова власт.

13 И всички свещеници и левити от целия Израил се стекоха при него от всички краища. 14 b  Левитите напуснаха своите пасища и владенията си и дойдоха в Юдея, в Йерусалим, защото Йеровоам и неговите синове ги отстраниха от свещенодействие пред Господа 15 c  и си поставиха свои жреци за оброчищата с идоли на козли и телета, които бяха направени по заповед на Йеровоам. 16А след тях в Йерусалим дойдоха и всички израилтяни, които с цялото си сърце търсеха Господа, Бога на Израил, за да принасят жертви на Господа, Бога на предците им. 17Така за три години те бяха опора на Юдейското царство и подкрепяха Ровоам, Соломоновия син, защото три години вървяха по пътя на Давид и Соломон.

18 Ровоам си взе за жена Махалат, дъщеря на Еримот, син на Давид. Майка ѝ беше Авихаил, дъщеря на Елиав, Йесеевия син. 19И тя му роди синове: Йеуса, Шемария и Захама. 20 d  А след нея той взе Мааха, дъщеря на Авесалом. Тя му роди Авия, Атая, Зиза и Шеломита. 21Ровоам обичаше Мааха, Авесаломовата дъщеря, повече от всичките си жени и наложници. А той имаше осемнадесет жени и шестдесет наложници, от които му се родиха двадесет и осем синове и шестдесет дъщери. 22Затова той определи Авия, сина на Мааха, за пръв сред братята му и мислеше да го направи цар. 23Той постъпваше благоразумно и с останалите си синове, като ги разпрати по крепостните градове във всички области на племената на Юда и Вениамин, даваше им изобилно храна и им намери много жени.
Copyright information for BulCont